Пчеларския сектор ще бъде повече финансиран през 2014г.
Bulgarian English Russian
Пчеларският сектор ще бъде повече финансиран след 2014 г.!
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Месец март в Европейският парламент ще се разглеждат четири доклада, които имат жизнено важно значение за нас пчеларите. Два от тях-за директните плащания и общата организация на пазарите, включват нашите най-главни въжделения. От решенията зависят финансирането на пчеларският сектор, качеството на живот на пчеларите и европейското им самочувствие. Това става благодарение на предложенията и поправките, които направи българският евродепутат Мария Габриел в тези доклади. Първата е нова, финансирана с европейски средства схема за плащане на пчелно семейство. Както казва самата Мария Габриел „на този етап е рано да правим заключения, защото предстои гласуване в пленарната зала на ЕП и още много преговори с Европейската комисия, но стартът е даден, а идеята е прокарана”. Да се надяваме, че ЕП по лесно ще приеме поправката, като имаме предвид авторитета на Мария Габриел в най-голямата група - тази на ЕНП, наброяваща 271 депутати от всички страни и съмишленици от другите партии, ръководителите на групи и комисии, шефове на пчеларски организации от европейските страни, които уважиха конференцията и публичния дебат ”Мед, пчели и пчеларство: предизвикателства и възможности в ЕС”, както и съпътстващото изложение ”Храна на боговете: Фестивал на българските мед и вино” на 5 и 6 декември миналата година. Както писа вестник”Пчела и кошер” усилията не остават незабелязани”. Да се надяваме, че и всички български евродепутати ще гласуват в полза на пчеларството. За това трябва пчеларите, които имаме контакти с тях да изразим директно нашето желание за тяхната подкрепа на сектора. Най-важният момент след това ще са официалните преговори на Парламента и Съвета на ЕС.

Те имат равни правомощия за решенията относно ОСП и двете институции ще трябва да постигнат съгласие. Тук ние можем да бъдем обнадеждени по отношение на позицията на българското правителство, тъй като зам.министър Цветан.Димитров на форума в Брюксел ясно заяви, че българското правителство ще направи предложение пред ЕК в подкрепа на директните плащания на пчелно семейство. Друго благоприятно за нас е премахването от Земеделската комисия на списъка даден от ЕК за подпомагане на определени култури и дейности в т.н. ”Обвързано с производството подпомагане”. Както преди писа в. ”ПиК” пчеларството не беше включено в него, но земеделското ни министерство по изказването на г-н Цветан Димитров беше готово да направи предложение за включването му. Държавите членки ще използват за него15%, а не както беше предвидено 5% от годишните национални тавани за директните плащания. Тук няма да може да бъде включено пчеларството като цяло, ако се приеме директното субсидиране на кошер. Трябва да се търси решение как да се включи пчелоопрашването. Част от пчеларите ще бъдат облагодетелствани от новата подкрепа за малките фермери Те ще бъдат подпомагани по решение на държавите членки, като единичната сума за подкрепа се увеличава от 1000 до 1500 евро ежегодна субсидия. Ще се ползват тези, които обработват и поне 10 дка земя, защото субсидията ще бъде обвързана с декларация след оттегляне,”правото на плащане” да се предостави на наследници или в държавният резерв. За младите фермери до 40 г. е гласувана задължителна схема, по която ще получават 2% от бюджета на директните плащания. Вторият по важност проблем, където са включени всички поправки на Мария Габриел е „Тригодишната пчеларска програма”. Явно евродепутатите са решили да ограничат делегираните права на ЕК да решава за мерките, които могат да бъдат включени за финансиране. В доклада за общата организация на пазарите земеделската комисия гласува компромисна поправка по раздела, свързан с помощта за сектора на пчеларството. Тя разширява значително обхвата на предложените досегашни мерки. Прави анализ на производствените условия, здравето на пчелите и пазара на пчелните продукти с който обосновава включването на допълнителните мерки. Предлага се европейското финансиране да се увеличи на 60% от разходите които се поемат от държавите членки. За да могат да изготвят такива програми, държавите изграждат „надеждна система за идентификация на пчелните кошери, която дава възможност за извършване на редовно преброяване на пчелните колонии”. От старите мерки внимание заслужава тази за „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”. Тази мярка за нас е много актуална предвид последният прием на заявленията за подпомагане в България. Видя се, че планираният финансов ресурс не отговаря на потребностите и желанията на пчеларите. Вероятно в новата тригодишна програма, ако бъдат включени и други „агресори и болести” по пчелите ще се отдели почти половината от наличният финансов ресурс за здравеопазването. Нови са и мерките свързани с наблюдението на пазара, качеството на продуктите и задължителното етикиране в случай на смеси от продукти с произход от различни страни. Включена е и мярка, касаеща възможностите, когато пчеларят е и обработващ земеделска земя за финансиране на дейности, намаляващи негативните въздействия върху пчелите и разширяване на растителното разнообразие във фермата. В Европейската комисия се определят делегираните правомощия, които се изразяват в допълнителни изисквания за мерките, правилата за изготвянето на националните програми, условията за разпределението на финансовото участие на държавите въз основа на общия брой на пчелните кошери. През този месец ще се проведе среща на върха на европейските ръководители.

Тя трябва да изглади противоречията между северните и южните страни в ЕС за директните плащания и изясни структурата на политиката за подкрепа на европейското селско стопанство. На 7 и 8 февруари се проведе среща на върха на европейските ръководители. Беше приет по-нисък бюджет, но компромисен. Както беше съобщено в пресата – спечелиха всички. За нас най-важна е победата на Франция, по наблюдателните са разбрали как и защо, която извоюва бюджет с 1.5 милиарда евро повече за ОСП от предложеното. Това улеснява прокарването на схемата за „субсидия на кошер”. Решението на Съвета не е окончателно. Сега има думата ЕП. Евродепутатите, пряко избрани и представляващи интересите на 500 милиона граждани от 27 страни, не са съгласни с намалението на бюджета. Те имат един вид право на вето, което им позволява да отхвърлят или приемат многогодишната финансова рамка. В случая най-вероятно ще се търси консенсус - това е ”етапът на помирението”. В очакване сме на най-добрата развръзка. Заслужаваме го за труда, който полагаме. Каквото и да се случи, пчеларският сектор ще бъде повече финансиран след 2014 г. Това ще е голямата победа на българският евродепутат Мария Габриел! Източник Гласът на Фермера

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375