Тропилепсоза
Bulgarian English Russian
Тропилепсоза
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Тропилепсозата се предизвиква от два вида акари Tropilaelaps clareae и T.koenigerum, които паразитират по запечатаното пило. Хранейки се с хемолимфата на ларвите и какавидите, акарите предизвикват промени в пилото, смърт на какавиди, пчели преди излюпване, последващо отслабване на семейството и напускане /обезлюдяване/ на пчелното гнездо.

Заболяването се среща в Азия, а естествен гостоприемник на двата вида са гигантската азиатска пчела Apis dorsata и други свободно живеещи пчели. Причинители, Оплоденият женски акари Т. clareae има червено-кафяв цвят, продълговата форма /около 1 мм дължина/, а Tropilaelaps koenigerum е малко по-малък /около 0,7 мм/. И двата вида могат лесно да се различат от Varroa, който е по-широк, отколкото дълъг и се движи по-бавно по питите. Женските акари снасят яйцатна си в запечатаното пило. Цикълът на развитие от яйце дона акар е около една седмица, след което женските акари от новото поколение, заедно с женската която ги е създала излизат с излюпващите се пчели и търсят нова възможност за размножаване в други незапечатани килийки. Тропилелапсите предпочитат търтеевото пило, което може да бъде 100% опаразитено. Преживяемостта на Tropilaelaps върху възрастните пчели е много кратка, /до 2 дни/ тъй като те не пробиват кутикулата им и не се хранят с хемолимфа. Инвазирането с Tropilaelaps причинява смъртта на много пчелни ларви – около 50%. Пилото е прошарено, килийките са с перфорирани капачета, а от някои частично се подават трупчетата на умрелите ларви. Много пчели са с изкривени коремчета, със скъсени или липсващи криле, с деформирани или липсващи крачка. Голям брой от засегнатите пчели пълзят около входа на кошера. Някои силно засегнати пчелни семейства напускат гнездото, разнасяйки акарите към нови райони.

Диагнозата се поставя чрез: - визуално установяване на акарите по пчелите; -изследване на отпадъците на дъното на кошера /наличие на мъртви или недоразвити какавиди, пчели с деформирани криле, които пълзят около входа на кошера, наличие на бързо движещи се по питите акари/; -разпечатване на търтеево пило и намиране в килийките на незрели форми и възрастни акари.

Профилактика и лекуване. Пчелните семейства се третират с различни химични препарати. Много от използваните срещу вароатозата акарицидни средства като флуметрил /Варостоп и Байварол/, флувалинат /Варотом/, амитраз /Варостат-Р/, 60% мравчена киселина могат да се използват за борба и срещу тропилелапсозата.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375