За натрупването на голяма маса пчели за медосбора и за зимата
Bulgarian English Russian
За натрупването на голяма маса пчели за медосбора и за зимата
Рейтинг
УжаснаОтлична 

За натрупването на голяма маса пчели за медосбора и за зимата В писмата към мен често ме питат, как може да се отгледа и натрупа за главния медосбор пчелни семейства с маса 8 кг и повече, за които аз написах в книгата си „Всичко за пчелите и меда”. Въпросът разбира се е много важен. Ясно е, че колкото масата на пчелите, работещи в полето е по – голяма, толкова е по – голям приносът на нектара.

Инстинктът за натрупване на запасите от храна работи до тогава, докато в природата цъфти поне някакъв медонос. За получаване на голяма маса пчели са нужни задълбочени знания за биологията на пчелното семейство, за нейните свойства, особености, закономерности, физиологичните възможности на майката, за инстинктите на семейството и много друго. Животът на пчелното семейство в течение на годината се намира в пряка зависимост от неговата подготовка за зимата.

Тази тема е много обширна, важни са взаимозависимостите от различни фактори, за да може високо продуктивната роева майка от средно-руската порода да снася до 3500 яйца в денонощие. Искам да подчертая, че роевата майка има до 360 тръбички за яйца в двата яйчника и до 15 камери, в които едновременно се формират и съзряват яйца, а някои пчелари работят със свищеви майки, в които тръбичките за яйцата в двата яйчника са от 120 до 150 и имат 5-8 камери. Може в силно семейство да се отгледа добра свищева майка, но тях ги отглеждат в отводки в които няма достатъчно количество пчели, за да се създадат условия за развитие на маточни личинки. За получаването на голяма маса пчели е необходима преди всичко физиологично млада (до две години) майка с възможност за снасяне на голямо количество яйца.

Такива майки може да се получат, като се провежда селекционен подбор с „прилив на свежа кръв”. Повишаването на количеството на снасяните яйца при благоприятни условия на зимуване започва с идването на пролетта. За да не я ограничат пчелите с настъпването на медосбора с поставянето на нектар в килийките, трябва своевременно да се разширява гнездото. Не съм съгласен с авторите на статиите, в които те препоръчват в периода на главния медосбор да се изолира майката за увеличаване на количеството летящи пчели. Този метод не дава никакъв резултат освен естественото износване на труженичките на кошера, патологична гибел, недолитане до кошера от полето и други фактори, които отслабват семейството. Към момента на освобождаване на майката от изолатора, тя може да загуби способността си да снася яйца. А семейството към края на главния медосбор отслабва така, че няма кой да отглежда пилото в периода на нарастването на физиологично млади пчели преди зимуването. В болшинството пчелари в зимата влизат семейства с маса 1,5 – 2 кг, затова през пролетта в гнездото няма кой да расте бурно. Пчелно семейство с маса 2,7 – 3,5 кг е способна добре да презимува с минимално количество подмор, а през пролетта в него има достатъчно физиологично млади пчели, които са способни да изпълняват всякакви кошерни дейности, благодарение на което и се извършва и бързо нарастване и развитие.

Разбира се, всичко това става при благоприятни климатични условия. За да може майката да снася много яйца, в семейството трябва да има физиологично млади пчели. А за да могат те добре да хранят майката, труженичките на кошера сами трябва добре да се хранят. За целта в гнездото са нужни в достатъчно количество запаси от въглехидратна и белтъчна храна – мед и перга. П.И.Прокопович е казвал: „Пълното с мед гнездо никога не е правило лоши неща в пчелното семейство”. За нарастване на количеството физиологично млади пчели за зимата е нужно не само пълномедно гнездо, но и 5-7 качествени пчелни пити за снасяне на яйца от майката. През август в природата още цъфтят късни медоноси, и пчелите макар и немного но носят нектар и прашец. Освен това пчеларят е длъжен да дава за през нощта стимулиращо подхранване (сироп от меда на восъчните разпечатки или медово - пергова смес), като създава на пчелите абселютен покой, топлина и достъп до чист въздух на гнездото. На всеки 7 дни трябва да се дава между стимулиращите подхранвания лечебно профилактична смес (без употреба на химия). За нарастване и развитието на семейството е необходим не само мед – въглехидратна храна и енергия, но и перга – главен доставчик в организма на пчелата на белтъчини, мазнини, микроелементи, аминокисилини.

При благоприятно съчетание на фактори и грамотни действия на пчеларя за главния медосбор с една майка може да се увеличи масата на пчелите само до 8 кг. За да се получат 12 – 15 кг, са нужни майки – помощници. Как да се удържи такава маса с пчели от възникването в нея на роеви инстинкт? Необходимо е своевременно да се изпълняват всички противороеви мероприятия, да се натоварва семейството с работа, преди всичко с изграждането на пити. За целта аз срязвам стените на килийките на питите, в които вече са се излюпили 6 – 8 поколения пило. Пчелите след това усилено очистват останалите средни стени от пашкули и мръсотия и изграждат нови килийки. В това ново строителство участват не само пчели с функциониращи восъчни жлези, но и особи с друга възраст, които помагат да се поддържа необходимата температура за размекване на восъчните пластинки и много друго. Необходимо е да се принуждават пчелите да работят, като своевременно се разширява гнездото с рамки с пчелни пити, като по този начин се нарушава неговата цялост. Освен това, ги заставям да пренасят мед от разпечатаните медови пити, разположени над гнездото наклонено или над рейки с дебелина 10 мм. Знаейки чистоплътността на пчелите, насипвам отгоре върху питите големи, отсеяни стърготини, и пчелите цяла нощ ги изнасят усърдно от гнездото. Тук вече не им е до рояване.

Освен това, препоръчвам да се направи „паспорт” на всяко семейство и да се записва в него всичко, което сте видели, какво трябва да се направи и в какъв срок. Нека този „паспорт” съпровожда семейството по време на неговото преместване в друг кошер, а при смяна на майката следва да се запази номера на семейството, но да се отбележи възрастта на младата майка за да се отчита от пчеларя. Нито един пчелар няма еднакви семейства, затова и подходът към всяко от тях трябва да е индивидуален. В описания по – горе начин за нарасване на голяма маса пчели няма нищо секретно, всичко е реално. Това е моята голяма практика, Наблюдавам за живота на пчелите вече 58 години. До развалянето на колхозите и совхозите получавах от 110 до 175 кг мед от семейство, много рядко около 90 кг. Имах година, когато от четири семейства получих по 200 кг. Ако се прелистят стари вестници и списания на пчеларска тематика, може да се прочете, че пчелари са получавали и 320, и 360, и 380 кг, а пчелар от Москаленски район е получил от свален рой с маса 21 кг – 416 кг мед.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/5 Превел: д-р инж. Иван Парашкевов

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375