Доцент Пламен Христов
Bulgarian English Russian
Доцент Пламен Христов
Рейтинг
УжаснаОтлична 

На 02.03.2018 година 18:00 часа, сградата на Областна Управа Бургас. Лекция на Доцент Пламен Христов. Тема на Лекцията: Първоначални резултати от изпитването на нови лекарствени препарати за борба срещу вароатозата и майкопроизводство

plamen.hristov
Доц. Пламен Христов е възпитаник на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Първо е завършил ВУЗ-а през 1986 г., а после е преминал през казармата. От 1990 г. е започнал работа в Опитната станция по пчеларство, която впоследствие е прехвърлена към Института по животновъдни науки в Костинброд. Доц. Христов е специализирал първоначално в генетиката и селекцията на пчелите. Впоследствие насочил вниманието си към технологиите в пчеларството и майкопроизводството.


Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375