Лангстрот рут
Bulgarian English Russian
Лангстрот Рут
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Корпусните кошери на Лангстрот-Рут, не- зависимо от това да- ли ще ги срещнем в класическия вариант с височина на рамка- та 230 мм, или ще бъдат с височина на рамката 140, 160, 200 или повече от 230 мм, са все варианти на един и същи модел, нало- жен от спецификата на природноклима- тичните условия на различните страни. Всички развити в пчеларско отношение страни работят с корпусни кошери. 

Конструкцията на кошера сама не може да влияе на медосбора, но прилагането на модерните технологии е възможно само при точно определена конструкция. Заслугата на Рут се състои в това, че той максимално опростява кошера на Лангстрот и го прави удобен за работа. Така се появява моделът Лангстрот-Рут - удобен и за пчелите, и за пчеларя. Моделът Лангстрот-Рут се налага едва когато се разработва корпусната технология. За пръв път Демутц (1911 г.) предлага двукорпусно гнездо за отглеждане на пчелите в есенно-зимния период. Горният корпус с хранителните запаси е получил названието хранителна наставка. Американците смятат, че с идеята за хранителната наставка е извършена революция в пчеларството, тъй като този метод изключва зазимяването (стесняване на гнездото) като елемент от технологията, както и всякакви други подхранвания през есента и през пролетта, дори и през лятото, когато липсва паша. Същевременно пчелното семейство има винаги достатъчно простор за развитие. С въвеждането на двукор- пусната технология (при зазимяването) 10-рамковият кошер ЛР се утвър- ждава като най-сполучливия кошер. Използването на два корпуса като плодник предоставя пълна възможност за развитие на силни семейства, възможност за неограничено добиване на допълнителни корпуси във вертикала, дава възможност за събиране на максимални количества мед. На базата на този модел се разработва и усъвършенства промиш- лената технология в пчеларството. Класическият модел ЛР-кошер се предлага с три (или четири) десетрамкови корпуса с рамки с размери 435/230 мм. По-голяма гъвкавост на технологията се постига, когато 

пчеларят разполага и с десетрамков полукорпус, т. е. 10-рамков магазин с размери 435/160 мм. Като неотменна съставна част на корпусния кошер се смята и ханемановата решетка, която служи за отделяне на плодника и корпусите за мед и играе важна роля за регулиране на яйце- снасянето на майката по време на медосбора. Изхождайки от размерите на рамката на ЛР-кошера - 435/230 мм и при изискването на междустен- но разстояние на питите 37 мм, за размерите на корпуса на 10-рамковия ЛР-кошер ще се получат следните параметри: дължина 435+2x7.5 = 450 м; ширина 10 междини х 37 мм = 370 мм + 6 мм = 376 мм. Допускът от 6 мм в ширината на корпуса се прави за улеснение при изваждане на крайната пита. Така за 10-рамков ЛР-кошер се получават вътрешни размери 450x376x240 мм. 

Външните размери на корпуса ще зависят от дебелината на използвания материал. За нашите условия най- подходящата дебелина на стените на корпуса е 20-25 мм. За удобство при подреждането на рамките на предната и на задната стена на корпуса от вътреш- ната страна се прави фалц с ширина 10 мм и височина 17 мм или 22 мм в зависимост от това дали ще се използват метални лайсни или не. Металните лайсни са много практични, тъй като те осигуряват малка повърх- ност за контакт между рамката и носача. Пчелите не ги заклейват и това облекчава изваждането на рамките. За препоръчване е на предната стена на корпуса да се направи кръгъл отвор с диаметър 25 мм на разстояние 100 мм от тавана. Този отвор, снабден с малка прилетна дъска и райбер, улеснява много пчеларя при управление на вентилацията, осигуряване на допълнителна прелка по време на пашата или създаване на помощно семейство.  

 

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375