Мехурчест гнилец
Bulgarian English Russian
Мехурчест гнилец
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Мехурчестият гнилец е заразно заболяване на запечатаното пчелно пило, причинено от вирус. Както на всяка болест, и на мехурчестия гнилец трябва да се обръща дължимото внимание, защото нанася големи вреди на пчеларството. Пчеларите доста рядко забелязват сами признаците на мехурчестия гнилец, но подробните изследвания доказват, че болестта се явява често. Разпространена е по цял свят, среща се и у нас. Загиването на част от пилото и намаленият живот на заразените пчели води до отслабване на пчелното семейство и макар че то не загива изцяло, болестта може да нанесе големи икономически щети от неполучена продукция. Заразяването най-често става чрез контаминиран мед. Вирусът на мехурчестия гнилец може да се пренесе от пчелите при случайно влитане в чужд кошер или при кражба и роене, от пчеларя при преместване на питите, както и чрез инвентара за работа в пчелина. Значителна роля за пренасяне на вируса играе и акарът Varroa. Болестта се проявява след 5-6 дни от заразяването /малко преди превръщането на ларвата в какавида/. Заболелите ларви не могат да напуснат последната си ризичка. Тя се смъква нормално, но вместо да се изтласка, се превръща в прозрачна здрава торбичка, която се изпълва с течност, съдържаща голям брой вирусни частици и обвиваща трупа на ларвата. Болестта може да се разпознае по състоянието на капачетата на килийките, в които какавидите са загинали. Капачетата не са хлътнали, а потъмнели и пчелите прегризват в тях дупчици с неправилни очертания. Загиналата какавида придобива мръсножълт цвят, става мека, изгубва закръглеността си. Между кожицата и тялото се образува прозрачна течност. Тялото придобива все по-тъмен кафяв цвят, и то винаги от главата към задния край. Кожицата на какавидата се запазва, докато тялото се разпада в кашеста маса. Когато извадим с пинсета такава какавида от килийката, тя прилича на мехурче, пълно с течност, откъдето идва и името на болестта.

Загиналата какавида лежи на дъното на запечатаната килийка и все повече изсъхва. В процеса на изсушаване главата и задният край се извиват нагоре и накрая какавидата придобива форма на ладийка. През това време пчелите чистачки разпечатват килийките и внимателно изваждат изсъхналите какавиди. Кожиците на неизсъхналите или току-що загинали какавиди се разкъсват и по този начин в гнездото се разнасят причинителите на болестта. По пчелите чистачки, които очистват масата от мъртвите какавиди, не се забелязват признаци на болестта, но затова пък те променят поведението си, което се отразява неблагоприятно върху развитието на пчелното семейство. Такива пчели поемат повече цветен прашец и не могат да произвеждат пчелно млечице, което води до по-слабо хранене на пилото. Въпреки че стават летящи и започват да събират нектар, те скоро умират - до три седмици. Признаците на болестта са доста характерни, но все пак трябва да се внимава да не се сбъркат с някое друго заболяване, особено с американския гнилец - и двете са болести на запечатаното пчелно пило. За да бъдем сигурни, заразеният материал трябва да бъде изследван в диагностична лаборатория. Преди да се започне прилагането на медикаменти, се налага да се стесни плодникът до толкова пити, че пчелите да могат добре да ги покриват. Семейството може да се прехвърли в нов или дезинфекциран кошер. Питите с умряло пило се претопяват, кошерите и инвентарът се дезинфекцират за 30 мин. с 4% разтвор на формалин. Болното пчелно семейство се стеснява, затопля и подхранва, като се препоръчва да се даде захарен сироп 2-3 пъти през 3-4 дни. Ако заболяването се повтаря всяка година в едно и също пчелно семейство, пчелната майка трябва да се замени с друга, отгледана в здраво и силно пчелно семейство. Взето от Пчеларски Вестник

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375