д-р Димитър Желязков: Ефективно пчеларство с ...
Bulgarian English Russian
Лекция на д-р Димитър Желязков
Рейтинг
УжаснаОтлична 

На 07.02.2018 година 18:00 часа, Лекция на д-р Димитър Желязков, в сградата на Областна Управа Бургас! Ефективно пчеларство с 8 рамкови кошери. Технология взаимствана от Гърдев и Венер, адаптирана към климатичните условия на Бургаска област.Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375