Как да придаваме майки с нуклеус за да спасяваме осиротели пчелни семейства?
Bulgarian English Russian
Как да придаваме майки с нуклеус за да спасяваме осиротели пчелни семейства?
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Причините поради, които осиротяват пчелните семейства през зимата и пролетта са: • зазимяването със стари и изтощени пчелни майки; • заболяването на пчелите от диария и нозематоза;

• зазимяването с лошокачествен или манов мед;

• заболяването и загиването на майката от меланоза; • поради наличието или постоянното обезпокояване на майката от многото въшки и акари (вароатоза) по нея. Пчеларят трябва своевременно да установи осиротяването за да може да спаси семействата. Прави се прослушване на кошерите или се проверява облитането на пчелите през топлите слънчеви дни. Осиротяването може да се установи и при провеждането на първия пролетен преглед. Ако това не бъде направено навреме пчелните семейства: • ще загинат още през зимата поради разстройване на пчелното кълбо;

• могат да бъдат разграбени или унищожени от пчели крадци в ранна пролет;

• ще станат търтовъчни семейства. Какви мерки трябва да се вземат, след като се установи осиротяването на пчелните семейства? 1. Ако установим, че осиротелите семейства са болни от нозематоза или друга заразна болест и са много слаби, най-добре е те да бъдат унищожени. 2. На здравите, но осиротели семейства, като и на семействата с негодни майки, трябва в най-скоро време да придадем качествени майки. В ранна пролет не бива да разчитаме, че осиротялото семейство само може да си отгледа майка, като му дадем пита с младо пило от друго семейство. Дори и да бъдат заложени свищеви маточници, то новоизлюпената майка няма да може да се оплоди своевременно, поради липсата на търтеи и студеното време. Ако това все пак се случи и тя се оплоди, докато пронесе и се появят пчели от нейното пило, семейството ще отслабне чувствително. Ето защо на нуждаещите пчелни семейства трябва да се придадат презимували запасни майки, каквито трябва да сме приготвили и зазимили в пчелина още от предната есен. Осиротялото семейство предварително се преглежда основно, за да се установи да не би да има заложени маточници. Необходимо е те да се унищожат, защото дори наличието на един маточник, може да накара пчелите да убият придадената им майка. Ако, семейството е с негодна майка, тя трябва да се махне от кошера преди придаването на новата. В случай, че не намерим майката и по поведението на пчелите не сме сигурни, че семейството няма майка, то трябва да му дадем една пита с млади личинки или яйца от нормално семейство. След 4-5 дни правим проверка и ако на питата има заложени маточници, това е сигурен признак, че в семейството няма никаква майка. Маточниците трябва да се разрушат, след което се придава новата майка. Ако пчелите не са започнали да изграждат маточници на дадената им пита, това показва, че в семейството има майка, която трябва да намерим и унищожим щом е негодна, след което придаваме новата. За да бъде максимално успешно приемането на новата майка в ранна пролет трябва майката да се придаде заедно с пчелите и питите от нуклеуса, с който е зимувала. Така осиротялото семейство получава хубава здрава майка и едновременно с това се подсилва. Присъединяването на нуклеусното семейство към осиротялото става привечер, след като се приберат пчелите. Преди това трябва да уеднаквим миризмата на семействата, защото в противен случай има опасност да настане бой между пчелите, при което може да бъде убита и новата майка. За тази цел е необходимо да изберем една от следните мерки:

• дъната или горните летви на рамките на двата кошера да се натъркат с кромид лук;

• или пчелите да се напръскат (пулверизират) с рядък медов или захарен сироп, в който е прибавена ракия (около 5%) или няколко капки есенция (лавандулова, розова, или ментова). При напръскването питите трябва да се държат косо, за да не попада течността на дъното на килийките с открито пило или яйца, защото те биха пострадали. Излишните и празни пити от осиротелите семейства се изваждат. Ако в осиротялото семейство има пити с пило, то те се махат от кошера, като предварително ги освобождаваме от пчелите, които са върху тях. Пренасяме питите от нуклеуса заедно с пчелите и майката, като използваме преносимо сандъче. Поставяме донесените пити в осиротялото семейство зад преградната дъска в свободното от пити място. Разпечатваме пита с мед от нуклеуса, която е към осиротялото семейство или в нея се налива малко топъл сироп. Входът на обединеното семейство се стеснява и на него се поставя рехаво сено или клонки за по добро ориентиране на пчелите от нуклеусното семейство на новото място. След 5-6 дни се преглежда внимателно, за да се види сполучливо ли е присъединяването, а преградната дъска се отстранява. В случай, че в пчелина не разполагаме със запасни майки, то осиротелите семейства трябва да се присъединят към някои от най- слабите, които имат добри майки и са здрави. За да не се върнат летящите пчели на старото си място, двата кошера постепенно се доближават вечер с по 0,5 м. – 1 м. един към друг, докато се допрат. Ако са много далеч, тогава кошерът с по-слабото семейство се донася направо, след което присъединяването се извършва по гореописания начин, като на входа на обединеното семейство се поставят препятствия за преориентиране на пчелите. Празният кошер веднага се отстранява. При многокорпусните кошери, върху корпуса със запасната майка се поставя надупчен вестник или плат. Уеднаквяваме миризмата с кромид или напръскваме вестника или пробития плат с рядък медов или захарен сироп, в който е прибавена ракия (около 5%) или няколко капки есенция (лавандулова, розова, или ментова) и поставяме осиротялото семейство. Затваряме неговия вход. По този начин осиротелите пчели за да излязат навън трябва да преминат през ароматизираната преграда в семейството с майката, уеднаквяват миризмата си с пчелите там и след завръщането си остават в долния корпус. След няколко дни преглеждаме дали присъединяването е успешно и отстраняваме горният корпус. При присъединяването за по-голяма сигурност можем да затворим майката в клетка, която се поставя в средата на своето семейство. След 2-3 дни тя се освобождава. За да не намалява броят на кошерите в пчелина e необходимо през лятото да се създадат нови семейства с пчели и майки от здрави и високопродуктивни племенни семейства. Източник : Agrosaveti.com

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375