Износване на пчелите
Bulgarian English Russian
Износване на пчелите
Рейтинг
УжаснаОтлична 

В какво се състои износването на пчелите? Защо летните пчели живеят 20-30 дни, а зимните 200-300?

Пчелите не се раждат зимни и летни, това качество те придобиват в условията на живот и хранене. В природата няма друго животно и насекомо (аз не познавам), на което продължителността на живота да зависи от храненето и то в пъти. Маурицио през 50те години на миналия век доказа, че съществува пряка зависимост между хранене, физиологично състояние и продължителност на живот (ПЖ) при медоносните пчели, за която прашеца има решаващо значение. Храненето с прашец влияе на продължителността на живот на пчелите и е тясно свързана със степента на развитие на мастното тяло. Храната и храненето при всички животните държи в добро физиологично състояние, но не удължава живота им – стареенето е безвъзвратно. Храната и храненето при пчелите също ги подържа в добро физиологично състояние и може многократно да удължи живота им. Храната на пчелите съдържа същите съставни части, които са необходими и на другите животински организми – въглехидратите и мазнините са главните енергични източници, от които се добива мускулна сила и топлина. За изграждането на тялото на пчелата, за замяна на изхабените клетки и тъкани и за произвеждане на жизненоважните за организма вещества, като секретите на различните видове жлези, восъка, ферментите, яйцата и др се използват главно белтъчините, мазнините, водата, минералните вещества и др.

Храната на пчелите е растителен продукт и се събира само от растенията. Току-що излюпените пчели са още неукрепнали и до 3 дни се хранят с мед, след това с мед и прашец и започват секретиране на мляко което продължава докато хранят личинките, след това преустановяват храненето с прашец.

Храненето на пчелите приемачки и събирачки с прашец, ще довежда до смесване на меда с прашец, което е нежелателно. Следователно пчелите събирачки и приемачки обогатяват меда с ензими от запасите си в глътъчните жлези и мастното тяло. Същите ензими служат и за разграждане и на захарите, като катализатори. Изчерпването на тези запаси води до смърт т.е. продължителността на живота на пчелите след кърмен ще зависи от остатъка на хранителните вещества в глътъчните жлези и мастното тяло на пчелата. В последните години пчеларите са единодушни, че най-изтощителната работа при пчелите е кърменето. В литературата има описани случаи, в които изследователи казват, че продължителността на живота на пчелите може да се скъси дотолкова, че да се изравни с периода на кърмене. Това може да се случи, ако в слабо презимувало семейство пчелите не са добре запасени в телата си с хранителни вещества от есента и през пролетта трябва да се грижат за много пило т.е. приетата храна и отделеното мляко не покриват нуждите за изхранването на пилото и пчелите са принудени да изразходват голяма част от хранителните си запаси в тялото. Други силни семейства много добре зпасени в телата си с хранителни вещества имат добър пролетен старт т.е. съотношението пчели/пило е в полза на пчелите и живеят по-дълго. От много години се е смятало, че късия срок на живот на пчелите е от много работа. Днес има други гласове. Смърт от много работа трябва да бъде преосмислена. За частично изясняване на въпроса ще опиша няколко опита направени през миналия век от А. Маурицио и други. В две нормално летящи семейства са придадени млади белязани пчели, при което в едното семейство пчелите са работили по цял ден, а в другото само след обяд. Средната ПЖ при дълго работещите пчели е била средно 20 дни, а при по-малко работещите 22 дни. Максималната ПЖ е била 40 дни и 44 дни при по-малко работещите т.е. разликата в ПЖ на пчелите работещи дълъг и къс срок е незначителни. Очевидно износването на пчелите по време на медосбор не може да има решаващо влияние върху ПЖ и теорията „износване” не обяснява разликата между ПЖ на летните и зимни пчели. Да приемем, че намаляването ПЖ се обуславя от кърмаческата дейност. По този повод Фарар пише:

Храненето на пилото скъсява живота на пчелите повече от всяка друга дейност. По този повод е следния направен опит: Млади белязани пчели са придадени в нормално семейство с майка. Запечатаното пило непрекъснато се е отнемало, поради което семейството не се е попълвало от млади пчели. Белязаните пчели е трябвало в продължение на много седмици да хранят пилото. Така те са достигнали възраст 72-75 дни и в края на опита в тях са били добре развити глътъчните жлези. Очевидно и това не е причина за износване, храненето с прашец подържа хранителните жлези в добро състояние. Пчелите се хранят с прашец и кърмят докато не получат попълнение от млади пчели. В Канада е проведен опит по зимуване на пчелите. За опита са създадени две изкуствени семейства. Едно от семействата е създадено само от млади пчели, родени не по-рано от месец август. Другото от пчели, които до началото на август са работили на полето. Резултатите от тези опити показали, че семейството от стари пчели е презимувало, така както семейството с млади пчели т.е. възрастта и работата, която вършат тези пчели не влияе за изхода от зимата. Това, което малко влияе върху ПЖ на пчелите е работата извън кошера. Тук ще опиша и моя опит. През 2011 година, месец май взех две рамки със запечатано пило. Слжих ги в клетка и я поставих в кошера за излюпване. След излюпването белязах пчелите с маркер за майки и ги придадох на нормално семейство, в което майката беше затворена в клетка с една плодникава рамка. Белязаните пчели работиха нормално в семейството. Бързо започнаха да намаляват между 70-80 дни, а други пчели живяха до 100 дни. От всичко описано дотук остава открит въпроса - къде е разковничето в износването на пчелите, явно не е основно в кърменето, но не е и на полето.Остава да го търсим като комтлекс от тези действия. Но и тук излизат нови въпроси, всяко от тези действия поотделно може да се удължава и съкращава под действието на човека и под действието на самите пчели, в зависимост от външните условия и потребности на семейството. А то е свързано с биологията и последователноста в храненето на пчелите. Храненето с прашец подържа пчелите в добро физиологично състояние и удължава живота им. Пчелите са еволюирали до определен ред и последователност в храненето и той определя тяхното възпроизводство и ПЖ. Семейството в различните периоди от годината да подържа определено равновесие между ПЖ, възпроизводство и смърт. Логичен ще бъде извода да приемем, че ПЖ на пчелите е в зависимост от резервните хранителни вещества в своето тяло, независимо на какъв възрастов етап се намират.

Източник : в. Пчела и кошер /Фармер.бг/

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375