Как пчелари и растениевъди могат да са взаимно полезни
Bulgarian English Russian
Как пчелари и растениевъди могат да са взаимно полезни
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Медоносните пчели са най-многобройните естествени опрашители на ентомофилните култури. Благодарение на социалния си начин на живот медоносните пчели могат да съществуват години наред в пчелно семейство в кошерите и да извършват непрекъсната дейност по опрашване на растенията. В някои държави това продължава в течение на цялата година, другаде е в рамките на активния сезон (умерените ширини).

Пчелите посещават цветовете на растенията с две цели: - Събиране на нектар, който по същество е глюкозо-фруктозен воден разтвор. Този нектар служи за енергийна храна и е абсолютно необходима съставка за дейността на насекомите въобще. Пчелите го предпочитат при захарно съдържание в обхвата 45%- 55%. Ако вследствие на климатичните условия нектарът е по-разреден (воднист) или прекалено гъст, тези цветове не се посещават за събирането му. Пчелите отиват на други цветове или работят в кошера! Летежът на пчелите работнички обхваща приблизително 25 000 - 30 000 дка (радиус на летене от 2,5 до 3,0 км).

Има случаи, когато работничките достигат и по-големи разстояния, особено при наличие на богат източник на нектар; - Събиране на цветен прашец, който е белтъчната храна на пчелите. Без наличието на този цветен прашец е невъзможно развитието на пчелното семейство в аспект снасяне на яйца от майката, отглеждането на личинките и тяхното израстване като работни индивиди. Източник на цветен прашец са всички цъфтящи растения, като разбира се пчелите имат и предпочитания. Посочените по-горе две цели на пчелното семейство изискват съответните грижи на пчеларя, който трябва да подпомогне тази дейност на пчелите, а не да я ограничава.

Точно това правят опитните пчелари, като разполагат пчелините си в благоприятни за развитието на пчелите места от гледна точка на наличие на медоносна растителност и разнообразие от цъфтящи растения, за да се избегне белтъчен глад на семействата. Едно по-висше развитие на модерното пчеларство е т.н. подвижно пчеларство, при което пчеларят организира и провежда пренасяне на добре развити пчелни семейства последователно във времето на различни позиции, където има най-благоприятни изгледи за добра реколта. Естествено, както в природата, така и в пчеларството от голяма роля е случайното стечение на климатични, географски, социални и законодателни дори фактори. В съвкупност те могат да осигурят значим успех на провежданите мероприятия (подвижното пчеларство), но могат и да го провалят напълно.

Точно в това е майсторлъкът на практиците пчелари и точно във взаимодействието им със земеделските стопани в определените точки на пчеларстване, се състои голямата полза от подвижното пчеларство. Полза от опрашването на дивите и културните растения се дължи основно на пчелите, но тази полза е насочена към: - съхраняване на биологичното разнообразие във всичките му аспекти и оттам ползата за хората и човешкото общество. Това всъщност е огромната роля на медоносните пчели и на развиването на пчеларство във всички райони на страната. Дейността по принцип е безплатна и трудно оценима, но от значение за много години напред; - за пчеларите и земеделците, които притежават култури, нуждаещи се от опрашване. Пчеларите получават добиви от цветен прашец и мед, а собствениците на насаждения по-добри и качествени добиви, вследствие на опрашването. Длъжни сме да уточним, че не всички насаждения имат еднаква нужда от опрашване и са нееднакво продуктивни на прашец и нектар.

Това се знае от пчеларите, но в по-малка степен е известно на фермерите. Фермерите не знаят и още нещо има огромно значение степента на развитие на пчелното семейство за това има създадени стандарти, за които ще пишем в следващите броеве. От правилното управление на развитието на пчелното семейство зависи качеството на опрашване на съответната култура. От тези факти произлиза и определянето на нормативи за разполагане на пчелни семейства за опрашване върху културни ентомофилни растения и периоди, в които това е най-ефективно. Също така, това има значение и за периода на опрашване и съответните цени при заплащането на тази дейност. Взаимното познаване на ползите от опрашителната дейност на пчелите от страна на пчеларите и ползвателите на земеделски площи с ентомофилни растения е необходимото условие между тези две страни да се създаде съвместен бизнес. Това, че в България е ограничено професионалното опрашване на културите, се дължи именно на слабости от двете страни на този селскостопански процес фермери и пчелари.

Източник: Фермера.бг/в-к Пчела и Кошер

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375