Обтягане на телта на рамките и прикрепване на восъчните основи
Bulgarian English Russian
Обтягане на телта на рамките и прикрепване на восъчните основи
Рейтинг
УжаснаОтлична 

вестник ПЧЕЛИ • БРОЙ 5 2005 г • Съвременната пчеларска наука и практика постоянно съветват пчеларите да сменят старите пити с восъчни основи. Изхвърлянето (бракуването) на старите пити от употреба означава изхвърляне на много болестни причинители. Всеки пчелар ежегодно въвежда нови рамки, на които монтира восъчните основи. Както се знае, восъчните основи се монтират на нанизани телове от самия пчелар. По учебниците и списанията не се обръща внимание на нанизването на пчеларската тел. Старите начини на нанизване се преписват по инерция. За съжаление почти всички нови и стари учебни помагала препоръчват хоризонталното нанизване на теловете (4-5 реда). Хоризонталното нанизване на теловете води до тежки деформации в изградената пита, до много търтееви килийки, до смъкване на питите в горещите дни, особено ако питата е с мед. При центрофугиране питите лесно се чупят. Всичко това се дължи на някои физични закони, които пчеларите не знаят. Пчеларите трябва добре да запомнят, че начинът на нанизване обтягане) на пчеларската тел с най-подходяща дебелина 0,4 мм е един съществен елемент, от който зависи растежа на пчелното семейство и добивите на мед. Деформираните килийки са истинско бедствие за пчелното семейство. Майките не засеменяват в тях, пчелите също избягват тяхното използване.

Съществува вече едно ново правило в пчеларството, което гласи: “с деформирани килийки пчелите не обичат да работят”. В много страни вече новоизградените пити се сменят всяка година, защото многогодишният им престой води до тежки деформации в питите и до тежки болести. Днес се възприема армирането на восъчните основи да става с 10 реда телове, поставени строго вертикално. “Залепването” на питите става много лесно с електрически ток. Топлите и студени шпорчета са вече изхвърлени. Армираната пита с 10 реда телове фактически се закрепва на горната и долната летва, било чрез две допълнителни тънки летвички, или чрез телбодево заковаване (завързване). За да се убедите, ще навлезем в някои подробности, които категорично ще Ви принудят да изоставите хоризонталното нанизване на теловете. Неоспорим факт е, че килийките на питите са правилни шестоъгълници и всяка страна на тези шестоъгълници (с дължина 1,2 мм) трябва да има непроменящи се ъгли. С нашето залепване със шпорчетата ние деформираме 4 или 5 реда шестоъгълници. Много от пчеларите са забелязали, че тези 4 реда килийки, които съпровождат хоризонталната тел, са незасеменени. Те се забелязват и от най-неопитния пчелар. Ние сме деформирали тези 4 реда килийки със шпорчето, докато при електрическото залепване на хоризонталната тел това не става. За съжаление, деформациите по време на летните горещини продължават. Всички сме виждали увисналите жици по електрическите далекопроводи. Те са увиснали не защото не са добре опънати, а защото се е появила огромна опъваща сила, която е неимоверно по-голяма от тежестта на самия проводник. Още един пример: ако Вашият автомобил попадне в дупка и не може да излезе от нея, то Вие можете да го завържете с 10-15 метрово въже за стабилно дърво (опора) и след като един човек седне върху това опънато въже, Вие ще потеглите без боксуване дори на втора скорост. Всъщност тежестта на седналия на въжето човек създава голяма опъващо-разтегателна сила, която измъква автомобила. Какво се случва при вертикалния монтаж на пчеларската тел. При него съществува само подхлъзване, което не деформира шестоъгълната килийка. Ако се получат деформации, те идват главно от подхлъзването на цялата пита. За да ги избегнем, е необходимо да оставим 8 мм до 1 см свободно място под питата. Рамките с вертикални телове се смъкват и се чупят по-трудно при центрофужене.

Препоръчва се впояването на телта във восъчната основа да се извършва с електрически ток. Две допълнителни летви правят фиксирането на питата по-стабилно. Освен това, питата трябва да е по-дълга и по-широка с 2 см от дървената рамка, което дава възможност тя да се залепи за страничните летви, огъната под ъгъл от 90 градуса. Казаното до тук трябва да ни убеди да приемем вертикалното монтиране на пчеларската тел. Трудно се изменят дългогодишните навици. Пчеларите не всичко виждат и забелязват в своя кошер. Те са склонни да опонират на новостите. Голяма българска група пчелари посетихме пчелина на един от най-известните съвременни пчелари в Европа – Иван Венер. Там видяхме вертикално монтиране на пчеларската тел и идеално изградени рамки. Той поставя 10 реда тел строго вертикално и стабилизира питата по свой оригинален начин. Там видяхме много неща, но изглежда малко възприехме. Няма да забравя думите на съпругата му, която каза: Пчеларството е като земеделието – трудна и рискова професия. То изисква много познания, много четене и следене на новостите. То трябва да е широко мащабно.” (Венер има 1200 кошера, произвежда майки, прави отводки (пакети), но всичко при него е максимално механизирано). По отношение начина (хоризонтален или вертикален) на обтягането на телта на рамките има научно-експериментални данни, публикувани в сръбското списание “Пчелар”. Избирани са по няколко еднакви по сила семейства, при които в едната група питите са върху хоризонтално монтирана тел, а в другата – по вертикално монтирана тел. Условията на живот са били еднакви. Семействата от двете групи редовно са претегляни на кантар. В края на експеримента се установило, че семействата с вертикален монтаж на теловете са дали 7-8 кг мед в повече. Поканеният професор извършил анализ на това явление. Той установил, че питите при вертикален монтаж нямат съществени дефекти, за разлика от питите с хоризонтален монтаж на телта. Последните били с много деформации, имали торбовидна конфигурация и повече търтеево пило. И още един важен факт – семействата с хоризонтално монтирана тел имали много повече млада генерация кърлежи. Известно е, че кърлежът в летните дни се размножава и живее по-комфортно в търтеево пило. Семействата с хоризонтално поставена тел били и по-слаби. Извод: Трябва да се стремим нашите пити да са правилно изградени. Поставянето на 10 реда тел във вертикална позиция води до най-ефективна арматура и до значително по-малко деформации. За такава арматура са нужни към 2 метра тел. Изнесените данни са научно обосновани и сме длъжни да се съобразяваме с тях. Пчеларите не осъзнават големите загуби от лошо изградените им пити. Най-добре ще бъде,ако на пазара се появят армирани пити, които ние трябва само да фиксираме за дървената рамка. Виж също книгата: Пчелният восък - добив, преработка, продукти

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375