Индивиди
Bulgarian English Russian
Индивиди
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Пчелното семейство е съобщество от пчели-работнички, една майка и неголямо количество търтеи (от няколкостотин до 2-3 хиляди). Независимо от количествения си състав, тези три различни пчелни индивида се отличават и по своето устройство и функции. Този полиморфизъм е възникнал в процеса на еволюцията на пчелното семейство като ценно приспособление, което е довело до по-съвършено изпълнение на работата в гнездото.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375