Методи за усилване на пчелните семейства след пролетното облитане
Bulgarian English Russian
Методи за усилване на пчелните семейства след пролетното облитане
Рейтинг
УжаснаОтлична 

След продължително зимуване и облитането на пчелите пчеларят е длъжен да се погрижи за най – добрата и своевременна подготовка на пчелина за главната паша. От зимуването излизат пчелни семейства с различна сила, има отслабнали с голяма влага и плесен гнезда и следи от диария. Често в това е виновен пчеларя, който още от есента при подготовката на пчелите към последващия труден период от техния живот не всичко е направил, за да премине той успешно. Известно е, че всяко семейство в периода на медосбора показва различни резултати, а и самите медосборове могат да бъдат или силни и кратки вече в началото на лятото или малко по – късно, или съвсем късни, по – продължителни, но със средна сила, слаби. Пчеларят трябва да умее да лавира, то ест при необходимост да увеличава броя на семействата или да ги съкращава за сметка на обединението им, да има добра осигуреност с пити на пчелина. Пиша го с отчитането на това, че с пчеларство у нас се занимават в различни климатични зони, в които има твърде разнообразни условия на пролетта и лятото. Стопанинът на пчелина трябва да отчета особеностите на състоянията на семействата след зимуванията, климатичните и медосборните условия на своята местност и приложимо към тях да регулира методите за тях (в дадения случай пролетта).

След като си разменям писма с пчеларите от много региони на Русия, естествено от различни климатични зони, разбирам за ситуациите, които се случват на различните територии в течение на годината. Съвършено ясно се проследява, че не е възможно развитието на семействата да се пускат на самотек: в този случай за добри резултати не може и да става дума., а този самотек у нас процъфтява. Затова в своята книга аз пиша: “Каквото посееш, това и ще пожънеш”, то ест как да се подготвят семействата за зимуване още през месец август (за условията на Сибир), така и те ще презимуват. Ако си направил всичко правилно, и няма да има слабаци, за които се налага през пролетта да се полагат грижи, като за малко дете. А за болните и немощни, грижите трябва да са особени.

Пчелите са като деца, не могат да кажат, какво ги боли, а пчеларят вижда, в гнездото няма нито мед, нито перга, има влага и плесен, на прилетната дъска изхвърлените през нощта, загиналите от аскосферозата личинки, които са се превърнали в сиво – бели камъчета, тук са и маса загинали кърлежи. И всичко това е резултат на есенната подготовка за зимата. Затова основната задача на пчеларя от първите дни на пролетта – да създаде на семейството условия, при които то да увеличи с възможност повече количеството на пилото. При това да участват в това тези пчели, които са били отгледани още през есента, ето тогава и ще се определи темпа на нарастването. В слабите семейства през пролетта няма достатъчно количества пчели, способни да секретират маточно млечице за хранене на личинките и майката. Напомняме, че есента те вече са участвали в преработката на нектара, във възпитанието на личинките, а което е още по – лошо – в преработката на захарния сироп, да и още не навреме, затова техните жлези не могат да секретират необходимото количество маточно млечице, тъй като те още през есента те частично са атрофирали. Има фактори, които влияят на нарастването на семейството. Засега ние можем да въздействаме само с това, че запазваме топлината в гнездата, като ги съкращаваме, щателно затопляйки от страни и отгоре, особено дъното, като отрегулираме размера на прилетния отвор, като го обезпечаваме с обилни запаси от мед и перга за целия раннопролетен период, с качествени пчелни пити. Всичко това трябва да се направи веднага след облитането на пчелите и замяната на кошера в най – топлото време на деня, тъй като ще бъде съществено нарушена биологическата цялост на гнездото, а за нейното възстановяване ще са необходими големи загуби на енергия от пчелите, което отрицателно ще се отрази на нарастването на семейството. Не препоръчвам спешно подсилване на слабите семейства с млади пчели или със запечатано пило което е пред излизане, за да не се отслаби семейството – донор, тъй като на него също са му нужни рано през пролетта млади особи. Само да се задържи благоприятно време, появява се в природата пресен нектар и прашец, ето тогава със «скърцащо сърце» това пчеларя може да го направи, тъй като без такова подсилване никакви методи няма да могат да принудят майката да снася голям брой яйца.

След увеличаването на количеството на младите пчели в семейството се разширява площта на покритите пчелни пити с пчели, майката ще получи и по – добро хранене и място за работа. Пролетта е коварна, затова е възможен и период без паша. В този отговорен момент пчеларят е длъжен да дава на пчелите разпечатани и опръскани с топла вода пити с мед и перга или да ги подхрани с течен мед. С този, както и с други методи, пчеларят имитира подобие на медосбора, с което усилва храненето на майката, отглеждането на пилото и подготовката на килийки за снасяне на яйца. Винаги и навсякъде подчертавам важността на наличието на белтъчна храна в гнездото на пчелите, тъй като неиното потребление увеличава образуването на млечице от жлезите с вътрешна секреция. Затова ако се наложи да се прибегне до подхранване и през пролетта и през есента (особенно със захар), трябва да се добави ако не прашец, който е приготвен през пролетта, то поне заменители, а през пролетта кобалтов сулфат.(Любен Радоев в календарния си справочник препоръчва на всеки литър в сиропа по 38 мг кобалтов сулфат или 24 мг кобалтов хлорид т.е. 8 мг чист кобалт, който предварително се разтвори в малко вода – допълнение към превода). Разбира се при провеждането на тези методи следва да се отчитат условията и състоянията на семействата, а и икономическия ефект. Рано през пролетта, усилването на семействата протича по – бавно, процесът на замяна на старите презимували особи с тазигодишни млади от пролетното излюпване преминава в течение на три – четири седмици, затова ние смятаме това време за много важен период. По – горе аз казах, че не всички презимували особи са способни да хранят майката, да и в тях се образува по – малко млечице, отколкото в пчелите от пролетните излюпвания, които са достигнали възрастта на кърмачките, затова майката увеличава снасянето на яйца в зависимост от скоростта на загиването на зимувалите пчели и бързото натрупване на достатъчно количество млади пчели от пролетните излюпвания. Три – четири седмици след изкарването на пчелите от зимовника, настъпва вторият период. Него обикновено го наричат период на бързото нарастване на семейството, когато преобладават отначало младите кошерни пчели, количеството на които ежедневно се увеличава, майката постепенно достига денонощно снасяне на яйца до две и повече хиляди яйца, ако разбира се, условията благоприятстват за това.

Расте количеството на пилото, а това означава, и силата на семейството, увеличава се броят на летящите пчели. Обаче да се пляска с ръце от радост още е рано, тъй като това още не е победа, тъй като темпът на нарастването зависи не само от състоянието и качеството на майките, но и от обкръжаващите условия, а те могат да бъдат различни. Едни семейства се развиват бурно, други – по – бавно, а за добрия медосбор, пчеларят трябва да ги направи максимално силни, при това трябва да съвпада с началото на медосбора, тъй като бавно развиващите се семейства няма да могат да се възползват от пика на цъфтенето на медоносните растения, а се знае, че първите цветове отделят най – голямо количество нектар. Ако семействата се усилват по – рано от началото на медосбора, то в този случай изкуството на пчеларя трябва да се прояви в това, че да ги удържи от рояване. Както виждате, стопанинът на пчелина трябва да лавира, като платноходка, която върви против вятъра по начупена линия. Важно е и това, силните семейства да не се изтощят в първия период на главната паша и ефективно да го използват до края. Затова аз категорично съм против каквото и да е ограничение на майката в снасянето на яйца в навечерието или в периода на главната паша. Увеличавайте площта, като поставяте пчелни пити, в които пчелите ще складират нектара. По – рано аз вече казах, че за отглеждане на пилото е необходимо да се създадат оптимални условия. За да могат пчелите след облитането по - рано да се активират, нещо, което ще се яви силен тласък, което подбужда към увеличаването на снасянето на яйца от майката независимо от климатичните условия, ги изкарвам на точката (пчелина) на 15 март (в повечето случаи).

За 53 години отглеждане на семейства на открито с тях нищо лошо не се случи, тъй като тях винаги старателно ги подготвях за зимата, като се ръководех от своя опит в работата. Само след като пчелите се облетят (в същия ден или с един ден по – късно) веднага в средата на гнездото поставям вече нагретите добри светло – кафяви пити с правилно построени килийки, съкращавам гнездото, като премахвам тези на които пчелите са зимували, независимо от тяхното състояние, като размера на гнездото до напълно покриване от пчелите на всички пити с междина не повече от 8 мм (за каквато и да е сила на семейството). Осигурявам с пити с мед (по една – две на семейство) така, че в гнездата да има по 12 – 15 кг мед на семейство и не по – малко от 1 – 1,5 кг перга. Зная, че от обилието на храна в гнездото на пчелите няма да им е лошо, тъй като меда е и храна и лекарство. Не е маловажно условието – топлината, за която аз вече казах по – горе. Благодарение на тези методи, пчелите могат да покрият излишни една – две пити, нещо, което увеличава площта на питите за снасяне на яйца от майката. Размерите на прилетния отвор 2 – 5 см създава вентилация на гнездото. Не практикувам честа намеса в в живота на семейството, освен вреда, тези размествания и преподреждания на питите полза не донасят. Две – три поставени от мен пчелни пити са повече от достатъчно за работата на майката в продължение на две – три седмици. След това поставям от двете страни на гнездото по една пчелна пита, в които има перга. Ако пчелите не носят прашец, а климатичните условия позволяват на пчелите да летят, пристъпвам към стимулиращо подхранване. Когато позволи топлото време, провеждам пролетен преглед на състоянието на гнездото, при която отстранявам всичко това, което може да пречи на нарастването на силата на семейството, увеличавам броя на добрите пчелни пити. Както вече казах, с различни начини за подсилване на отслабналите семейства не се занимавам. Само в семействата да се натрупа достатъчно количество млади пчели, започвам да ги натоварвам с работа, и не само поставям восъчни листове, но и използвам и други методи (за това пиша в своята книга). През това време е важно да не се допусне недостиг на пергата в гнездата.

Във всички случаи разширението на гнездото (не е важно с пчелни пити или с восъчни листове) задължително те трябва да се пръскат с подсладена вода, което подбужда пчелите към скорошно полиране на килийките или към изграждането на восъчните листове. В период без паша през юни (тогава е и пикът на нарастването на пчелните семейства) е възможно проявяване на роевия инстинкт. Нужно е майсторството на пчеларя, за да натовари пчелите с работа и едновременно да дава стимулиращи подхранвания, които подбуждат майката по – интензивно да работи. Всички пречислени методи оказват положително действие, ако в семействата майките не са по – стари от две години, при големи запаси от мед и перга, тъй като при голямо количество пило храната бързо се изразходва, а при нейното отсъствие става рязко понижаване на снасянето на яйца, даже и при младите майки.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/2

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375