Особености на пчелното семейство
Bulgarian English Russian
Особености на пчелното семейство
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Състав на пчелното семейство- Пчелното семейство се състои от три форми индивиди - пчела майка, пчели работнички и търтеи. Трите форми се различават помежду си по анатомичните и физиологичните особености, функциите и числеността. Независимо от тези различия те се намират в сложни биологични взаимоотношения и в тясно единство помежду си. Майка: Снася яйца по 1500 - 2000 дневно. В семейството има само една майка. Пчели работнички: Не могат да се съешават с търтеите, но при особени случаи снасят неоплодени яйца. Броят им е непостоянен - през пролетта достигат около 15 000 - 20 000, през лятото - около 60 000 - 70 000 и през есента отново намаляват. Търтеи: Развиват се партеногенетично - от неоплодени яйца. Броят им зависи от размножителните способности на семейството, възрастта на майката, количеството на питите и състоянието на пчелното семейство. Търтеите и работничките в пчелното семейство имат определени взаимоотношения. Търтеите се приемат от всяко семейство. Живот на пчелното семейство през годината.

През различните сезони на годината животът на пчелното семейство се изменя. Той се разделя на два периода - на активна дейност и на относителен покой. Период на активна дейност: Започва обикновено в началото на февруари, когато пчелата майка започва да снася първите си яйца. С настъпването на пролетта и със затоплянето на времето започвят цъфтежа си ранните пролетни медоносни растения. Пчелите започват да събират и да носят нектар и цветен прашец. Тази прясна храна действува силно възбуждащо на пчелното семейство. Пчелите работнички започват да хранят усилено майката и тя започва да снася яйца. Това води към увеличаване количеството на излюпените млади пчели през пролетта и към умиране от изтощаване на старите. Подмяната завършва към средата на април. Броят на пчелите работнички се увеличава бързо и така семейството се подготвя за използуване на главната паша.Постъпването на по-голямо количество нектар и цветен прашец в кошерите довежда до максимум активността на пчелното семейство. По такъв начин се натрупват хранителни запаси както за пчелното семейство, така и за пчеларя.След прецъфтяването на основната медоносна растителност, главната паша преминава и летежът на пчелите силно намалява. Пчелите преработват нектара в мед и освобождават килийките. Майката започва да снася яйца в празните килийки, с което се подготвя семейството за зимуване.Подготовката за зимуване може да се направлява и да се подпомага от пчеларя. Ако по време на главната паша не се осигури място за работа в кошера, семействата изпадат в роево състояние. Те започват да се роят и може да се получат един, два, три и повече роеве от едно семейство, което довежда до силното му изтощаване.

Такива семейства не са в състояние да натрупват храна за през зимата и умират. Ето защо пчеларят трябва да изземва меда от кошерите, за да се освобождават празни пити и да се осигурява работа на пчелите. С прекратяване на пашата силно отслабва инстинктът за размножаване, престава летежът на пчелите и после изгонването на търтеите. Семейството се подготвя за зимуване. Със захлаждане на времето пчелите се събират по - плътно между питите. При понижаване на външната температура до 13 - 14С пчелите образуват пчелно кълбо. Период на относителен покой: Събраните на кълбо през зимата пчели поддържат температура 14 - 25С. Те поемат поединично малко храна и чрез слабите движения на краката, гръдните мускули и тялото отделят необходимата топлина в кошера. Пчелни продукти. Пчелите дават много ценни продукти, които човекът използува - пчелен восък, пчелен мед, пчелно млечице, пчелен клей, пчелна отрова. Пчелен мед.Храна с висок процент усвояемост.Хранително-диетични качества,антимикробно действие. Пчелен восък.В промишленоста-фармацевтична,хартиена,парфюмерийна,кожарска и др. Цветен прашец.Съдържа белтъчини,желязо,фосфор,калций,манган и др.,витамини(C,B,D,E). Пчелно млечице.В медицината-подобрява сърдечната дейност,при анемий,невралгий и др. Прополисът(пчелният клей).В медицината,козметиката и др. Пчелна отрова.При ревматични заболявания,радиколит,нервни заболявания. За да се съберат 1кг мед, те трябва да принесат в кошера 120 000 - 150 000 товара, а за 1кг нектар трябва да посетят 7 500 цвята на червена детелина или 2 млн. цвята на бяла акация. За да се преработи 1кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375