Майкопроизводство Пламен Христов
Bulgarian English Russian
Майкопроизводство Пламен Христов
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Кога е най-добре да започне

Времето за започване на майкопроизводството зависи от климатични и хранителни фактори, от силата на семейството

Н.с. I.ст. Пламен ХРИСТОВ
Oпитен пчелин"Бряста",
база Велико Търново към ИЖН – Костинброд

Настоящият пчеларски сезон започна с продължително студено време, което забави както развитието на растителните видове, така и на пчелните семейства. Това налага внимателно да се подбере времето на започване на майкопроизводството не само за да се отговори адекватно на потребностите на пчеларите от млади майки, но и за да се гарантира тяхното високо качество. То, както е известно, зависи от много фактори.
I. КЛИМАТИЧНИ
1. До началото на майкопроизводството трябва да има два минимум един месец устойчиво топло време, което да способства натрупването на пило. В противен случай броят на кърмачките ще бъде недостатъчен.
2. Да няма продължително (над 4-5 дена) захлаждане, при което максималните дневни температури са под 8 градуса С.

3. Краткотрайното захлаждане в рамките на 2-3 дена не е пречка. Дори на-против, то често довежда до поява на роево настроение, което в случая е желано явление. Затова важни са не толкова климатичните ко-лебания, колкото общото затопляне в природата. Успешно може да се отгледат качествени майки само тогава, КОГАТО СРЕДНАТА ДНЕВНА ТЕМПЕРАТУРА ДОСТИГНЕ 15 ГРАДУСА С (като средно дневна температура в случая се има предвид средното аритметично на максималната и минималната денонощна температура). При това максималната температура в продължение на няколко денонощия трябва да бъде над 18 градуса С.

II. ХРАНИТЕЛНИ ФАКТОРИ За средните географски ширини, добро отхранване на личинките като пра-вило се обезпечава тогава, когато след първата пролетна паша семействата се развиват бурно и известно време могат в изобилие да събират прашец от овошките. В периода на майкопроизводство семействата трябва буквално да "плуват" в млечице. Тогава и маточните личинки ще "плуват" в млечице. Наличието на изобилно количество млечице в гнездото е най-надеждният признак за готовност на семейството да се грижи за маточните личинки. Количеството на млечицето зависи в голяма степен от наличието на прашец. Негови заместители дават негативни резултати в майкопроизводството (Пенгу, 1976). Необходимо е в кошера да има изобилие на пресен прашец или в краен случай да се подхранва с прашец от миналия сезон под формата на медово- прашецова смес или с прашецови пити, като задължително ус-ловие е той да е бил съхранен правилно. За оценяване обезпечеността на пчелните семейства с прашец се следи търтеевото пило:

1. Ако в кошера има всички стадии на търтеевото пило, имаме добра обезпеченост на прашец;

2. Ако няма пресни търтееви личинки, то притокът на прашец рязко е намалял за последните 48 часа;

3. Ако няма открито търтеево пило, значи от 7 дена притокът на прашец е оскъден;

4. Ако търтеите биват преждевременно изгонвани, то семейството изпитва остър недостиг на прашец вече 2-4 седмици. Ако през пролетното развитие има периоди, в който няма приток на нектар, то той трябва да се имитира чрез медно-захарен сироп по 0,2 мл дневно. Добре изхранват маточните личинки семейства, които имат поне 4 кг мед и 2 пити с прашец.

III. СИЛА НА СЕМЕЙСТВАТА Семейството в естествен ритъм на годишния си цикъл на развитие трябва да се намира в предроево състояние. Такива семейства се поставят в тесни гнезда - ориентировъчно, почти два пъти по-тесни от нормалното . Вече стеснени, те трябва да заемат около 20-24 многокорпусни пити. С други думи, общата площ на плътно заетите с пчели пити трябва да бъде около 2 кв. м (24 пити по 800 кв. см). Друг индикатор за желаната сила на семейството, което ще бъде отглеждач, е обемът на гнездото, което той заема - той трябва да бъде 80 л. Това се постига, като семейството заема 3-4 корпуса с пчели и се прегрупира на два. В Германия се смята, че 15 дни преди началото на майкопроизводството отглеждачът трябва да има минимум 8 дадан блатови пити с пило, а строителната рамка да е изградена и изпълнена с добре снабдено с храна пило. Семейства, които в строителната пита са изградили работнически килийки, категорично не са готови за отглеждачи.

Източник : в. Пчела и кошер, 101/2003

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375