Факти за пчелите част 1
Bulgarian English Russian
Факти за пчелите част 1
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Продуктивността на пчелното семейство зависи от наличието на паша и от наследствените му качества, а не от големината на отделните пчели. Едрата пчела може дори да бъде по-малко продуктивна в сравнение с дребната.Едно спокойно пчелно семейство може да промени нрава си и да стане агресивно и опасно, когато един или повече от търтеите, с които се е оплодила майката е от семейство с агресивни качества. От яйца, оплодени със спермата на такива търтеи, може да се отгледат зли и агресивни пчели. В такива случаи майката трябва да се смени.

Най-силната примамка за пчелите е ароматът на цветовете, а не багрите им. На тази основа е и методът за "дресиране" на пчелите към желаната нектародайна култура.Цветовете на растенията престават да отделят нектар веднага след опрашването им или при неблагоприятни климатични условия. Един път спряло нектароотделянето не може да се възстанови.

Съдържанието на вода в нектара обикновено варира от 55 до 70%. Ако нектарът съдържа повече от 75% вода пчелите не го събират, а под 10% не го различават от водата Времето за сгъстяване на нектара до гъст мед в силните пчелни семейства е около 5-6 дни. Това зависи и от температурата на въздуха и относителната му влажност.За да произведат един килограм зрял мед, пчелите трябва да посетят около 5 милиона цвята. Затова те се смятат за най-добрите опрашители на растенията.

Съцветията на сребролистната липа действат замайващо на пчелите и често по време на цъфтеж по земята под тези дървета може да се видят упоени пчели. При необходимост от хранене на пчелите със захарен сироп трябва да се използват по-редки разтвори в съотношение една част захар на 2 литра вода, но не повече от 3 кг захар на 2 литра вода. По-гъсти разтвори не се предпочитат тъй като храната в питите може да кристализира.

Освен от иглолистните дървета ела, бор и лиственица, мана се отделя и от широколистните дъб, липа, върба, явор, слива и череша, както и от други видове, които нямат значение за пчеларството. Мановият мед се различава от нектарния не само по своя произход (животински), но и по големия процент вещества като декстрини и мелицитоза, които са трудно смилаеми за пчелите и затова не е подходящ за зимуването им. Добавянето на лимонена киселина към захарния сироп подобрява развитието на пчелните семейства и зимуването на пчелите. Най-добри резултати са получени при добавянето на 0,3 грама киселина на 1 кг захар. Подхранването на пчелите със суха захар води до бързото им изтощаване. Такива пчели са живели средно 28 дни, а получавалите захарен сироп - два пъти повече (при еднакви други условия). За да съберат 1 кг мед, пчелите трябва да пренесат в кошера 120000-150000 товара, а за да съберат един килограм захар (съответно количеството на нектара и захарното му съдържание), пчелите трябва да посетят 7 500 000 цвята на червена детелина или 2 000 000 цвята на бяла акация.

При добра беритба пчелата прави дневно 8-10 полета, продължителността на всеки от които е от 8 минути до 1 час, а през своя живот тя прави средно от 80 до 120 полета. Донесения нектар пчелата предава най-често на 2—3 приемчика, за което са необходими от 3 до 5 минути. Летящите пчели съставляват от 30 до 60% в семейството. За да се преработи 1 кг нектар в мед, необходимо е да работят 1000 пчели в продължение на 3 дни. При едно завръщане пчелата донася средно 12 мг цветен прашец. За една минута през пролетта в нормално пчелно семейство препитат 13 пчели с цветен прашец, или около 9000 пчели дневно. Един килограм пчели през целия си живот могат да отхранят през ранна пролет и при неголяма беритба около 12 000 личинки, през ятото при топло време - около 25 000 и при добра беритба - до 40 000. При подхранване на пчелите с медо-прашецова маса 1 кг пчели при благоприятни условия могат да отхранят до 60 000 личинки. Един килограм пчели през живота си могат да отделят при неголяма беритба 250 г восък, при силна беритба - до 500 г, а при подхранване с медопрашецова маса - над 1 кг. Рекордният добив на мед от едно пчелно семейство досега е достигнал над 400 кг, а потенциалните възможности на пчелното семейство по отношение на восъка се преценяват на 7 кг.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375