ПЧЕЛИН С МЕДЕНИ БРЕГОВЕ
Bulgarian English Russian
ПЧЕЛИН С МЕДЕНИ БРЕГОВЕ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

 200-230 кг мед от едно пчелно семейство

Реших да отговоря на статията "За да покориш планината Елбрус, ще се сблъскаш с хълмове"

в бр. 9 на вестник "Пчелинът на Русия" и да споделя своя метод за постигането на тази цел.

Н. Звездин, в. "Пчелинът на Русия"

Занимавам се с пчеларство от 35 години. Дългогодишната експериментална работа с пчелина и изучаването на опита на други пчелари, ми позволиха да изработя система от способи за пчеларство, при която от едно силно зазимено семейство може стабилно да се получат по 100 кг мед и това далече не е крайният предел. Тези 100 кг са среден показател за пчелина, а най-добрите семейства с техните отводки могат да дадат по 200-230 кг мед. През 2002 г. в нашата област (Липецкая област) имаше голяма суша, отделянето на нектар през юли почти се беше прекратило и майките почти бяха спрели да снасят. Семействата не нарастваха, а зимата идваше. На много от пчеларите повечето пчели загинаха. Аз успях да съхраня всичките си пчели и следващите години да получавам по 108 кг. мед на семейство и да удвоя големината на пчелина.

Разбира се е невъзможно да имаш печелившо пчелно семейство, ако не разбираш биологията на пчелите и природо-климатичните и медоносни условия на мястото, където се намира пчелинът. Трябва да имаш само силни и здрави семейства, да умееш да управляваш вродените инстинкти на пчелите и да направиш така, че семействата да нарастват с определена сила в определен период. Това са нещата, които трябва да умееш да правиш през определени периоди в годишния цикъл на пчелите. Неспазването на един от шестте фактора за успешно пчеларстване може да окаже влияние на резултатите. Ето и факторите: отсъствие на болести в пчелина; наличие на отлични млади майки в зимуващите семейства, които са въведени през май предишната година; наличие на необходимо висококачествено количество от храна; наличие на необходимото количество запаси в гнездото (от 25 до 30 кг храна през зимата и до 15 кг в активния период на пчелното семейство); обезпечаване на пчелите с непрекъснат нектар в течение на целия им активен период на живот; наличие на доброкачествен топъл кошер, удобен за работата на пчеларя. Ако спазвате всички тези изисквания, тогава през пролетта може да се организират по две отводки с оплодените майки от едно силно зимуващо семейство и ще се получи 100 кг мед. Избягва се роенето през лятото и се приготвят за зимата две силни семейства с млади майки. На мястото, където е разположен нашият пчелин, главният медосбор започва примерно на 10-15 юли.

В общи линии методът на отглеждане на пчели изглежда по следния начин: едно от основните условия се явява това, да не се допусне роене и създаване на млади и слаби семейства в началото на главния медосбор, а също така подготовка на силни семейства за зимата. В ранната пролет, в началото на периода на интензивно нарастване на семействата, веднага след облитането на пчелите и провеждането на главната пролетна ревизия, се формират силни семейства. Те се създават на базата на добре презимували семейства с младите майки от миналата година за сметка на ликвидиране на лошо прекарали зимуването. Такива семейства в пчелина се оказват малко, т. е. още преди зимата всички са били сформирани силни. Силните семейства през този период се счита, че са тези, които имат 2 кг 700 г пчели, 10-15 кг храна, 2 рамки цветен прашец, млада майка и пило. Тези семейства доста бурно започват да се развиват и в края на април имат в гнездото 8 рамки пило. Пчелите запълват всичките 12 рамки на корпуса и им трябва втори корпус. Вторият корпус се състои от 6 рамки: от запасите се взимат 2 рамки с мед и прашец и се поставят по краищата на втория корпус. От долния корпус се вдигат две рамки с пило, на едната от които се намира майката. После се поставят 2 рамки с храна и се установява диафрагма. В долния корпус се слагат две рамки с храна. Върху него се поставя разделителна решетка и вторият корпус. Чрез решетката младите пчели отиват много бързо към майките и пилото. Целият пчелин до 15 май има 8-10 рамки пило, не по-малко от 12 рамки пчели. Разпределени са в два корпуса с 18 рамки. Получавайки просторно гнездо, семействата, без да намаляват темповете, с които работят, продължават бурно да растат, но с всеки изминал ден все повече млади пчели се натрупват, не се занимават с отглеждане на пилото и семейството е в предроево състояние. За да не се нароят, на 25-26 май от семейството се формират 2 отводки с оплодени майки.

Това се прави по следния начин: Горният корпус, където се намира майката, се отпуска на дъното и се доокомплектова с храна до 12 рамки, а долния корпус се отнася на ново място и се разделя с преградка на 2 части. Прелката на предната стеничка на кошера се затваря, а на задната се откриват две кръгли прелки, които образуват две отводки, съдържащи по 5 рамки пчели. Летните пчели се връщат при своята майка на старото място и заемат всичките 12 рамки. Така семейството става по-голямо и майката отново започва да снася яйца и по този начин се продължава ръстът на семейството. В преместения долен корпус остават млади пчели. Тогава се слагат при тях две оплодени майки в клетчици. Пчелите безпроблемно приемат млада оплодена майка. След нейното приемане и започване на снасяне на младата майка, тази отводка се подсилва с запечатано пило от семейството на старата майка. По този начин се отнема роевото предразположение и започва бурно развитие. В началото на юни на двете отводки в един корпус вече им е тясно. Едната отводка се настанява в нов кошер. В средата на юли, в началото на главния медосбор, в пчелина количеството на силните семейства е утроено и е освободено от роево предразположение. За начало на главния медосбор се приема денят, в който притокът на нектар в контролния кошер достигне 2 кг на денонощие. За получаване на максимален медосбор, трябва да спазвате следните принципи: a) Семейства, които са толкова големи, че заемат два корпуса (24 рамки) и имат 8 рамки пило във втория корпус, работят върху медосбора самостоятелно. На тях се добавя трети корпус, т. нар. магазинен корпус, който се разполага на топъл поднос върху двете гнезда.

b)Семейства, които имат по-малко пчели и пило, се обединяват в един общ кошер. Изпълнението на тази работа се прави по следния начин. Подбирам по възможност две добри семейства, намиращи се едно до друго, запазвам на мястото по-добрата майка. Това семейство ще работи за медосбора. От семейството, което няма да работи, взимам цялото запечатано пило с пчели върху него, но без майка и го придавам в магазинния корпус. После това семейство, състоящо се от млади пчели и открито пило, оставям настрани. В магазинния корпус няма майка и затова няма нужда да се заключва. Над третия корпус се слага четвърти корпус с празни рамки. В такова състояние пчелите работят над медосбора. Обичайно в началото на август медосборът е малък и не превишава 200-300 г на денонощие. В това време от всички семейства, които работят над медосбора, взимам медените корпуси. Семействата остават в двата корпуса, където има 24 рамки, в горния корпус остават 4-6 рамки с пило и 6-8 - със запечатан мед. В долния стоят рамки с мед, пило и основно с прашец. На върха остава хранилка, където ежедневно се слагат 700 г смес (една част мед, една част вода), ако в природата няма нектар. През есента пчелите трупат храна и реагират остро на запаси. Ако в природата се обере нектарът и храната на пчелите е малко, то майките може да прекратят снасянето на яица, както и стана през есента на 2002 година.

Затова на 1 август, за да може да се създаде илюзия за благополучие, семействата трябва да имат от 15 до 20 кг кърма и ежедневна подхранка от медена смес, която продължава до 23 август. На 24 август храненето се прекратява, за да могат майките да прекратят снасянето на яйца, а пчелите от есенното пило да могат да се облетят до настъпването на студовете. Пристъпвам към формирането на гнездото на пчелите в един корпус през зимата, където остват 5 медни рамки със запечатан мед, 1 рамка с меден прашец и 6 с пило. Веднага след като целият пчелин е настанен в един корпус, започва подхранаване на семействата със захарен сироп, но в по-големи количества. Срокът на захранване със захарния сироп, в средата на септември, съвпада с периода, когато майките трябва да прекратят снасянето на яйца. Семейство, получило по-голяма доза захарен сироп от 5-6 литра, се допуска да залее с него всички свободни килийки, което ограничава снасянето на яйца от майката. Аз отстъпвам пред общоприетите срокове за провеждане на работа за подготовката за пчелите през зимата. Съгласно учебниците по пчеларство, сборът на семейството през зимата трябва да бъде завършен до края на втората десетдневка на септември. Но работата е в това, че лечението на пчелите от вароатоза, създаването на силни семейства за зимуване, да се направи качествено в активния период не е толкова просто. Съвсем удобно е да направиш тази работа, когато температурата е малко под 0 градуса, когато пчелите са във летаргично състояние.

През октомври пчелите започват да се събират на кълбо. 12 рамки за едно семейство се оказват много, и пчелите напускат крайните рамки и отиват в центъра на гнездото, където се е излюпило пилото. При температура на въздуха от 0 до 2 градуса С пристъпвам към предварителна подготовка на пчелното семейство за зимуване. Подготовката се състои в това, че семейството се обработва с бипин против вараотоза и след 2 дни, когато то се успокои, се премества на чисто дъно с пространство под рамката от 80мм, така наречената въздушна възглавница. При прехвърлянето съкращавам рамките в гнездото според силата на семействата, оставям само тези, по които има пчели. При това подреждам всички рамки. До дясната стеничка на кошера слагам една рамка с меден прашец и след това всички медни рамки, които семейството е в състояние да насели. От гнездото махам всички рамки с малко мед и с пило, ако още го има по тях. Ако е необходимо, от запасите се слага медена подхранка. Съкратеното гнездо ограничавам с диафрагма /преграда/. Резултатите от работата записвам в дневник. За окончателно събиране на пчелни семейства и създаване на силни семейства за зимата се пристъпва от 25 октомври, когато температурата на въздуха стига до 0-2 градуса С. Главната цел на това занятие е да се създадат в пчелина силни пчелни семейства, да се окомплектова гнездото така, че на всеки от 11 заети с пчели рамки да се падне 2.5кг кърма. Затова, на основата на записките в дневника, се съставят разчети за всяко семейство. Част от семействата, които са по-слаби, се придават към другите с по-добри показатели. За да се завърши успешно зимният период, трябва да се спазват тези последователности. В семейство, което е набелязано да бъде подсилено и се намира в стеснено гнездо със запълнени от мед рамки, събирам диафрагмата, а на нейно място в свободните пространства в кошера поставям рамки с пчели от семейства, които са набелязани за ликвидирани, докато станат 11 рамки.

При това положение майките не се отстраняват, а се оставя на пчелите сами да изберат най-подходящата. По това време на годината пчелите се обединяват без много проблеми. Най-накрая имаме пчелин със силни семейства, където пчелите във всеки един кошер са не по-малко от 2,5-2,7 кг, разположени в 12 рамков корпус на 11 пълни с мед рамки - 25-30кг. След около 3 дни, когато семействата се успокоят и пчелите започнат да се обединяват в единно общо кълбо, по върховете на рамките се поставят по две 10-милиметрови летви, за да може през зимата пчелите да циркулират от рамка в рамка. След завършването на сбора на гнездата за зимата, пчелите си остават така, както са били през лятото. Не ги тревожа в продължение на 3-4 седмици до настъпването на големите студове, когато реките се покрият с лед, а температурата на въздуха пада на -15, -20 градуса С, тогава занасям пчелите в зимника. Уважаема редакция, разбирам, че не мога да разказвам по-подробно за методите си и затова предлагам Ръководството на РСНП по времето, когато се провежда панаирът "Най-добрите пчелари" в Москва, да се съберат най-добрите в бранша, да се организират семинари по пчелоотглеждане, да отговорят на въпроси, които много Ви вълнуват и всички да разказват за различни методи за пчелоотглеждане. Да се поканят всички, които могат да дойдат, да присъстват на такава среща и да са сред пчелари, като И. Палагин, Г. Глазов, С. Еленский и много други. Такива семинари несъмнено биха повишили авторитета на нашия съюз, уверен съм, че бихме обогатили знанията на младите пчелари и се надявам да им помогнат и да им спестим време за получаване на това, което те са искали и им дадем добри знания по отглеждане на пчели. Източник: Пчеларски Вестник/Превод: Асен Т. Златанов/

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375