ЕСЕННИ ПОДХРАНВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Bulgarian English Russian
ЕСЕННИ ПОДХРАНВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

Гл. ас. д-р Иванка Желязкова Тракийски университет - Стара Загора Ст.н.с. д-р Калинка Гургулова НДНИВМИ – София ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ В края на пчеларския сезон (след последната главна паша) и след провеждане на главния есенен преглед много често се налага подхранване на пчелните семейства. Основните причини за подхранване на пчелните семейства са: стимулиране интензивността на снасяне на пчелната майка с цел увеличаване количеството на пилото (респективно количеството на младите пчели) в пчелните гнезда; недостатъчно количество хранителни запаси; наличие на недоброкачествен мед (манов, кристализирал) в пчелните гнезда. Подбудително подхранване Извършва се в райони, където няма късна поддържаща паша, с цел стимулиране яйцеснасянето на пчелните майки. Пчелните семейства се подхранват в продължение на един месец. Най-добрият начин, без риск от изтощаване на пчелите, е използването на пити с мед. Непосредствено преди поставянето на питите в пчелните гнезда се разпечатват участъци от меда. Големината на разпечатаните участъци зависи от силата на семейството. Когато пчеларят не разполага с пити с мед може да използва захарен разтвор с концентрация 1:1. Подбудителното подхранване се прави всеки ден или през ден като на всяко семейство се осигуряват съответно 200 - 250 см3 или 300 - 400 см3 захарен разтвор и трябва да приключи да средата на месец септември. Ежедневното подаване на малки количества въглехидратна храна имитира поддържаща паша, което активира секрецията на глътъчните жлези на пчелите работнички. По този начин пчелите хранят по-интензивно пчелната майка, в резутат на което тя снася повече яйца. Подхранване за попълване па хранителните запаси Върху нормалното презимуване на пчелните семейства съществено влияние оказват количеството и качеството на хранителните запаси. На всяко пчелно семейство са необходими по 15-20 кг доброкачествен мед (нектарен, некристализирал). Подхранванията за попълване на хранителните запаси се извършват надвечер, а сиропът трябва да е с температура 30-40° С, за да може пчелите да го усвоят за по-кратко време. При подготовката на пчелните семейства за зимуване се обръща внимание и на качеството на меда, който ще остане в пчелите гнезда през зимата. Пити с кристализирал и манов мед се отстраняват и се заменят с пити с нектарен мед. Когато липсват пити за подмяна се извършва подхранване с центрофугиран нектарен мед или с концентриран захарен сироп (захар:вода - 3:2). Разтворът се дава в големи количества - еднократна доза 3-4 литра за пчелно семейство. При необходимост подхранването се повтаря. При всички подхранвания на пчелните семейства в края на пчеларския сезон (независимо от целта) пчеларите не трябва да забравят, че:

- замяната на нектарния мед със захарен над 50% е вредно за пчелите; - по-късното подхранване (след 10-15 септември) изтощава пчелите и те масово измират през зимата; - есенните подхранвания се извършват в период, в който няма паша, и се увеличава опасността от възникване на пчелна кражба. При есенните подхранвания се извършва и профилактика на някои заразни заболявания по пчелите: 1. По отношение на американския гнилец трябва изрично да се подчертае, че профилактичното подхранване с антибиотици и сулфонамиди е забранено със заповед на Министъра на земеделието и горите. Профилактичните прегледи в повечето райони са приключили. Грижата на ветеринарния лекар и пчеларите-проверители е да се вземат проби от съмнителните за заболяване пчелни семейства. При лабораторно потвърждаване на диагнозата болните пчелни семейства се унищожават, а останалите условно здрави семейства в пчелина се преглеждат двукратно през две седмици. Ако има новопоявили се болни семейства също се унищожават. Останалите без клинични признаци се поставят под карантина и се оставят да изконсумират медовите си запаси. Подхранват се само с пчелен мед, гарантиран, че не съдържа причинителя на американския гнилец или със захарен сироп. Да не се допуска зазимяване на болни от американски гнилец пчелни семейства! 2. При проявление на аскосфероза с есенните подхранвания се прилага Фунгисан - от 2 до 4 мл. На 1 л сироп три до пет пъти, през 5 дни, до изчезване на клиничните признаци. 3. В районите със стационарна ноематоза с подхранванията се прилага Нозестат - 5 мл. На 1 л сирод З пъти през 5 дни, за да могат семействата да зимуват на медикаментозен сироп. При нозематозата трябва да се имат предвид и някои вредни предразполагащи фактори като: качество на медовите запаси, достатъчно количество прашец, третиране на семействата срещу вароатозата, осигуряване на покой при зимуването и др. 4. Извършва се заключителното третиране срещу вароатозата. Използват се пиретроидните препарати Варостоп, Байварол или Варотом. Ако са използвани други средства (напр. Варостат-Р) добре е той да се комбинира с Апипротект (Перицин) - по 5 гр. В 50 мл вода на пчелно семейство, 2-3 пъти през 7 дни, който може да се приложи със сиропа при подхранвания. В биологичното пчеларство при използване на мравчена киселина (регистриран препарат Фурмитом) за по-висок ефект срещу вароатозата се извършва заключително третиране с оксалова киселина (Оксавар) - напръскване на пчелните семейства един - два пъти.

Пчеларите трябва да знаят, че за успешното зимуване на пчелните семейства е необходимо правилно съчетаване на технологичните с профилактичните мероприятия.

сп. Пчеларство, 9/2003

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375