ДВУКОРПУСНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ В ДБ КОШЕРИ
Bulgarian English Russian
ДВУКОРПУСНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ В ДБ КОШЕРИ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Двукорпусното отглеждане се прилага при кошер система Дадан – Блат с 10 и 12 рамки, чиито обем по време на развитието на пчелното семейство се увеличава с още един корпус (плодник), съдържащ същия брой плодникови пити. Този метод е подходящ предимно за районите с по – късна паша (ливади, липа, планинска паша и др.), и то при семейства, които са силни още през пролетта и имат млади дейни майки и добри хранителни запаси (12 – 14 кг мед). Благодарение на увеличения обем на двукорпусния кошер, майката може напълно да прояви способността си да снася яйца и в пчелното семейство се отглеждат голямо количество работни пчели, поради което то е по – продуктивно. При двукорпусните кошери, пчелите са по – пълно ангажирани с отглеждането на пило и градежа на пити, поради което семействата по – рядко изпадат в роево състояние, каквото по – често се наблюдава при обикновенния начин на отглеждане в кошер с магазин. Освен това с двукорпусния кошер се получават запечатани плодникови пити с нектарен мед и цветен прашец, с които се осигурява необходимата храна за благополучното презимуване и пролетното развитие на пчелните семейства.

Двукорпусното отглеждане на пчелите се състои в следното. През пролетта (края на април или началото на май), след като пчелното семейство се развие в плодника на 10 – 12 пити с пчели и 8 – 10 пити с пило, а до настъпването на главната паша има още време, гнездото му се разширява, като му се поставя втори корпус. С поставянето на корпуса не бива да се закъснява, но и не трябва да се избързва, защото при преждевременното му поставяне гнездото се охлажда, което се отразява неблагоприятно върху развитието на пчелното семейство. Когато не се разполага с корпус, мпже да се използват два магазина, сковани един за друг, в които се подреждат плодникови пити. Понеже двата магазина са по – високи от корпуса, за да не се запълва с восъчен градеж, свободното пространство между горните и долните пити, върху горните летвички на плодниковите рамки трябва да се поставят летвички, дебели 30 мм, по които пчелите преминават от долните пити на горните и обратно. Корпусът се зарежда с 4 – 6 пити, годни за отглеждане на пило, на които има по малко мед и прашец, или те предварително се напръскват със сироп за по – бързо привличане на пчелите и майката. Ако след 3-4 дни майката не се е качила в корпуса, тя се издига там заедно с две пити открито пило. На мястото им в плодника се поставят восъчни основи или изградени пити.

Гнездото се затопля добре и след това според развитието на семейството, постепенно се разширява с изградени пити или восъчни основи в корпуса, където се поставя и строителна рамка. При достатъчно храна и при добро затопляне и своевременно разширяване на гнездото, майката усилено снася и пчелното семейство бързо се развива, така, че за главната паша плодникът и корпусът да бъдат запълнени с пчели и да имат 14-16 пити с пило. Няколко дни преди началото на главната паша, гнездото на двукорпусния кошер трябва да се преустрои. Корпусът се снема и от него се изваждат питите с открито пило, като се поставят в плодника, а оттам се вземат питите със запечатано пило, празните пити, както и 3-4 пити с цветен прашец и се поставят в корпуса, който отново се настанява върху плодника.

Майката се оставя да снася в плодника. По този начин с постепенното излюпване на пилото в корпуса питите се запълват с мед и се запечатват. Ако главната паша е много силна, още преди запечатването на меда под корпуса се поставя магазин с неизградени пити, които бъзо се изграждат и се запълват с мед. При по – умерена паша, често майката се качва отново в корпуса да снася, с което се затруднява отбирането на пити с мед за центрофугиране или за запасяване в склада. В такъв случай, за да не преминава майката в корпуса, трябва върху плодника да се постави ханеманова (майкоотделяща) решетка. Щом се залечт питите с нектар, ханемановата решетка се отстранява, за да могат пчелите свободно да преминават.

Ханемановата решетка трябва да бъде от калибровани стоманизирани пръчки, а не перфориран лист – тя затруднява преминаването на пчелите, което се отразява на медосбора (това е опитно установено). Въпреки, че в някои райони (Добруджа и др.) двукорпусните кошери са доста разпространени, вторият корпус почти не се използва за яйцеснасяне, а се поставя по време на главната паша като магазин. Причината е, че пчелните семейства не са добре развити и едва могат да изпълнят плодника до настъпването на главната паша. Необходимо е пчеларите да вземат мерки за развитието и засилването на семействата още през есента и рано през пролетта, като в зависимост от това кога настъпва главната паша в района да продължат да ги развиват по двукорпусния метод.

Източник : Календарния справочник по Пчеларство на Любен Радоев

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375