Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера
Bulgarian English Russian
Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Животът на пчелното семейство протича през цялата година в кошера. За нормалната работа и дейност на пчелното семейство са необходими постоянни условия на живот независимо от външните изменения. Доброто познаване на условията, които пчелите поддържат в пчелното гнездо през различните сезони на годината, дава възможност на пчеларя активно да подпомага и в това отношение пчелните семейства. Пчелите имат удивителната способност сами да поддържат в пчелното гнездо необходимите им условия за живот.

Това те постигат чрез регулиране на температурата, влажността на въздуха, проветряването и др. Необходимата температура в кошера се поддържа чрез отделяне на топлина от пчелите в резултат на интензивна обмяна на веществата вследствие на усиленото им хранене с мед и чрез извършване на слаби движения на гръдните мускули, крайниците и цялото тяло. При липса на пило в гнездото и при по-ниска от 14°С външна температура пчелите се събират плътно между питите и образуват пчелно кълбо. Вътре в него през зимата температурата е в границите от 14 до 28°С и само при много ниска външна температура температурата в кълбото достига 32°С. За облекчаване на пчелите в това отношение е необходимо кошерите да са здрави, без пукнатини по тях, дъната да са добре прилегнали във фалцовете, входовете съответно намалени. Страничното и горното затопляне на кошера също така имат голямо значение за поддържането на необходимата топлина в кошера.

В това отношение не е без значение и мястото, където е устроен пчелинът. То трябва да бъде запазено от студените зимни ветрове, да има южно изложение и да не задържа вода. Лятно време при висока външна температура пчелите регулират вътрешната топлина чрез усилено проветряване на кошера, създавайки изкуствено условия за бърз въздухообмен. В този случай, за да ги подпомогне, пчеларят трябва да спуска дъната на кошерите 1-2 см надолу и да отваря изцяло входовете. Ако има допълнителна вентилация на дъната, тя също се открива. Добре е в такъв случай кошерите да се покриват отгоре, от южната и западната страна с дебел пласт трева, клонки и други подръчни материали. При много високи температури пчелите усилено пренасят вода, която се изпарява вътре в гнездото и го охлажда. При отглеждане на пило пчелите поддържат около него постоянна температура в границите 34-35°С. Извън питите с пило температурата е по-ниска и може да спадне до 30°С, а в крайните пити - до 25°С. В пчелното гнездо пчелите поддържат определена влажност на въздуха. Тя се колебае в доста широки граници. Рано през пролетта и през есента, когато в кошерите не постъпва нектар, влажността на въздуха е в границите от 75 до 91%. По времена главната паша тя се движи в границите от 54 до 66%, като понякога за кратко време може да спадне значително по-ниско. При висока температура в гнездото и намалена влажност пчелите започват да изпаряват съдържащата се в тялото им вода чрез дихателните трахеи. По такъв начин телесната им температура се намалява с няколко градуса, температурата в гнездото - също, а влажността се повишава През зимата понякога влажността на въздуха е много висока, получава се пренасищане с водни пари, в резултат на което могат да измрат много пчели. Ето защо трябва да се избягва зазимяването на пчелните семейства в ниски затворени котловини и блатисти места.

Пчелите се нуждаят непрекъснато от кислород. Особено много кислород е необходим при отглеждането на пило и когато в кошерите има много пчели. Притокът на свеж и излизането на замърсения въздух се осъществяват главно през входа на кошера. Ето защо той трябва да се регулира така, че винаги да осигурява на пчелите достатъчно количество пресен въздух. През зимата пчелите не отглеждат пило и се намират в относителен покой, вследствие на което нуждата им от кислород рязко намалява, но и през зимата той им е необходим. Ето защо пълното затваряне на входа е недопустимо. Най-добре е зимуването да става на горен вход, като долният се затвори плътно. При многокорпусния кошер зимуването трябва да става върху корпус с празни пити или само с рамки.

Получава се така наречената въздушна възглавница която осигурява правилно протичане на въздухообмена, без при това да се появяват влага и плесени в пчелното гнездо. Като познава добре изискванията на пчелното семейство по отношение на температурата и влажността и нуждата от въздух, пчеларят трябва своевременно да съдейства за най-правилното им регулиране в кошера. С това той не само ще облекчи пчелните семейства, но и ще се намали разходът на храна и енерг ия от пчелите и ще се удължи животът им. Крайният резултат ще бъде по-високата им продуктивност. Източник: agronet.bg

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375