СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Bulgarian English Russian
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Д-р Наско Кирилов, двм
Благоприятното провеждане на този процес е в зависимост преди всичко от:
- опита на пчеларя;
- от наличните добре развити семейства (имащи 10-11 междурамия с пчели и на 7-8 пити пило);
- хубаво време и слаба поддържаща паша;
- подготвени кошери и пчеларски инвентар;
- осигуреност с млади оплодени майки или зрели маточници.
Приготвят се достатъчно на брой пити, рамки с восъчни основи и местата, където ще се поставят кошерите с новосъздадените пчелни семейства. Провежда се преглед на всички семейства в пчелина, за да се избегне рискът от разпространение на заразни и други болести, т.е. уточнява се здравния им статус.
В пчеларската практика се използват следните начини за изкуствено създаване на нови пчелни семейства:

ИНДИВИДУАЛНО СЪЗДАДЕНО СЕМЕЙСТВО
Когато се прави от едно пчелно семейство, чрез разделенето му на две отделни семейства. Нови семейства се създават при слънчево, безветрено време от 10 до 17 часа. Извършват се следните практики – поставя се празния отворен кошер на мястото до кошера от който ще се прови отводката, отваря се кошера със семейството, търси се пчелната майка. След откриването й заедно с пчелите на питата се поставя в преносното сандъче и веднага се затваря; вземат се две-три пити със зряло пило с пчелите и внимателно се пренасят в празния кошер; поставя се до тях една празна изградена пита (или рамка с восъчна основа) и от двете й страни по една пита с мед и пчелен прашец; върху тях се страскват пчелите от две пити с открито пило (ларви и снесени яйца), а питите се връщат в стария кошер; питите в новосъздаваното пчелно семейство се подраждат откъм западната страна на кошера, а откъм източната се слага преградна дъска; върху рамките се полага една плочка Екостоп, за уеднаквяване на миризмата на пчелите и майката и борба с вароатозата;, отгоре се поставя възглавницета и капака, а входът се стеснява до 1-2 см и то срещу питите на новото семейство; след два-три часа на новото семейство се придава оплодена майка в клетка или зрял маточник. Кошерът се отваря след 4-5 дни и се проверява дали майката се е излюпила. След прегледа кошера се затваря бързо и след 8-10 дни се преглеждат средните пити за снесени яйца. Наличието на прясно снесени яйца показва, че майката е оплодена.При отсъствие на яйца се прави нова проверка след 5-6 дни. Ако маточникът е прогризан отстрани, това показва, че майката е била унищожена. Необходимо е да се открие причината, да се отстрани и след това да се постави нов маточник. Разбира се след формирането на новото семейство, отделената пита с майката в преносното сандъче, се връща в основното семейство, поставя се и една рамка с восъчна основа. Завършва се с подреждането на гнездото по общоприетите начини; няколко дни по-късно (след като се установи, че в новосъздаденото семейство майката вече снася), в него се поставя пита със зряло пило за подсилване на семейството. Следва постепенно разширяване на новосъздаденото семейство и основното такова с празни пити или с рамки с восъчни основи и пити с мед. Успоредно с тази практика се провежда системно подхранване с мед или захарен сироп (1:1), както на основното, така и на новосъздаденото семейство. Това се прави с оглед на тяхното подсилване и подготовка за следващата главна паша.

СБОРНО СЪЗДАДЕНО ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО
То се образува, когато се вземат пити от няколко семейства. Те се оформят по същия начин, както индивидуалното създадено пчелно семейство. Разликата е в това, че от основните семейства се вземат по една-две пити и поради това, те могат да бъдат с повече пчели, пило, мед, пчелен прашец. Накрая върху рамките се поставя една плочка Екостоп за уеднаквяване на миризмата и борба срещу вароатозата. Такива семейства се правят 45-50 дни преди настъпването на втората главна паша (например слънчгледовата). При прилагане на необходимите грижи, те бързо стават основни семейства и успешно използват нектароотделянето. Друго предимство е, че основните семейства не отслабват и не са нужни допълнителни грижи по отглеждането им.
Има и други начини за създаване на нови пчелни семейства, но те са по-трудоемки и изискват прилагане на много допълнителни практики.
Прилагането на гореописаните два начина на създаване на нови пчелни семейства ще ви осигури постигането на 5 основни цели:
- бързо превръщане на новите пчелни семейства в основни;
- усвояване в максимална степен от пчелите на нектара от последната главна паша (слънчогледовата);
- натрупване на хранителни запаси за успешно презимуване;
- малки материални разходи;
- ранна борба с вароатозата по пчелите с екологични ВМП.
Или както се казва – пет в едно, което не е малко при тези оскъдни и тежки за пчеларството времена!/

Източник: Фермера.бг/Пчела и Кошер

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375