Отводки
Bulgarian English Russian
Отводки
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Образуване на отводки. Под отводка се разбира отделянето на част от пчелите и пилото от едно(индивидуална отводка) или няколко(сборна )семейства за образуването на ново семейство с нова майка и жилище. При индивидуалната отводка се използуват презимувалите нуклеуси със запасни майки. Новото семейство от нуклеуса се поставя в кошер и се подсилва неколкократно с пити запечатано люпещо се пило, което се взема от силно семейство.Развиващото се семейство изисква постепенно разширяване на гнездото и поставяне на изкуствени восъчни пити, за да стане до есента нормално семейство. За разлика от индивидуалната сборната отводка се формира, когато липсват презимували майки. През пролетта се отглеждат млади оплодени майки и след прецъфтяването на акацията се образуват сборни отводки. Отводките се правят при хубаво слънчево време и при усилен растеж на пчелите. От кошерите с младите пчели се вземат по 1 - 2 пити със зряло пило, покрити с млади пчели и се поставят в празен кошер, където се прибавят още 1-2 пити с мед и цветен прашец. Сборната отводка се образува от 2 - 3 силни семейства, които имат различна миризма. За да не настъпи бой в новосформираното семейство, пристъпва се към уеднаквяване на миризмата чрез натъркване с маточина, ментова есенция и др. Кошерът с образувалата се сборна отводка се поставя пред кошер със силно семейство, така че да закрива част от входа му. Пристигащите от летеж пчели на силното семейство навлизат в новообразувалата се отводка и подсилват новото семейство.Вечерта се придава млада оплодена майка чрез клетка, която се освобождава след един ден. Такава отводка е биологично пълноценна, тъй като при отглеждането на личинките се ангажират младите пчели, а възрастните - с пренасянето на нектар и прашец. Благодарение на това сборната отводка до настъпването на главната паша може да се развие в силно семейство, на което да се постави и магазин за събиране на мед. Разделянето наполовина протича в края на главната паша, чрез разделяне на семейството на две половини.

То може да бъде разделено на две половини само когато е силно - има богати запаси от мед и прашец. Такива семейства, отглеждани в кошери лежаци или в многокорпусни кошери. Към деленето се пристъпва по обяд, когато пчелите са извън кошера - на летеж. От основното семейство се изваждат половината пити с пчели и се поставят в празен кошер, който по форма и цвят трябва да прилича на първия. След разделянето двата кошера се изместват в страни на разстояние около 0,5м от местостоенето на първия Така летящите пчели при завръщането не намират стария вход на кошера и навлизат в двата съседни входа. През следващия ден на семейството без майка се придава оплодена млада майка в клетка или зрял маточник. Двата кошера с двете семейства се установяват на постоянни места в пчелина. Така се запазва биологичната цялост на двете семейства и те могат да се развият успешно през главната паша в силни семейства за следващата година. Взето от Zooferma.com

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375