Основни правила при работа с пчелите
Bulgarian English Russian
Основни правила при работа с пчелите
Рейтинг
УжаснаОтлична 

За да има успех в пчеларството, необходимо е при работа с пчелите да се спазват известни правила, утвърдени от пчеларската наука и практика. Преди всичко, когато отиде на пчелина и му предстои работа с пчелите, пчеларят трябва да бъде напълно спокоен и да не се плаши от тях. Той трябва да знае, че пчелите никога не жилят без повод, независимо, че отделни семейства са по – злонравни, а други по – спокойни.
Влизането в пчелина, движението между кошерите и заставането до даден кошер трябва да става така, че да не се пречи на летящите пчели. В пчелина е най – добре да се влиза отстрани или от задната му страна. При кошера също трябва да се застава отстрани или отзад. Не бива да се преминава отпред, близо до кошера или да се застава и да се стои пред входа му, защото се пречи както на излитащите, така и на втъщащите се от работа извън кошера пчели. Те започват да се въртят зад нас, понеже със заставането ни се е изменила обстановката пред кошера, която те познават. Някои от летящите пчели може при излитането си да се ударят в нас, да се раздразнят и да ни ужилят.
Натоварените с нектар, прашец или вода пчели, изморени от работа и летеж, кацат по нас или в тревата, откъдето трудно се вдигат и прибират, а може и да бъдат смачкани. Освен това се пречи и се забавя нормалната им работа. Ето защо при работа с пчелите в пчелина се влиза оттам, където има най – слаб летеж, и се застава отстрани до кошера така, че по възможност слънчевата светлина да идва откъм гърба ни, за да не блести в очите ни и да осветява добре преглежданата пита.
Младите и неопитни пчелари трябва да отиват при кошерите си и да ги преглеждат с преглеждат с поставена на лицето предпзна мрежа (було) и добре заредена и запалена пушалка. При работа с пчелите те трябва да проявяват внимание, досетливост и съобразителност. Между кошерите е необходимо да се движат бавно, без резки движения на ръцете и без бягане. Ако при работа над кошера покрай лицето започнат да се въртят отделни пчели, издаващи по – остро (рязко) бръмчене, това показва че те са леко разтревожени. В никакъв случай не бива да се маха с ръце за пропъждането им. Това ще ги раздразни и те непременно ще ужилят. Ако летящата пчела бъде ударена с ръка, тя пада на тревата, изпълзява, вдига се във въздуха и веднага се насочва към лицето или на друго място и моментално ужилва. Махането с ръце може да привлече и други пчели. В такива случаи е най – добре раздразнените пчели да се прогонят с пушек от пушалката, а ако не е сложена предпазна мрежа на лицето, непременно да се сложи. Понякога отделна пчела се заплита в косата в косата или в брадата на пчеларя и започва рязко да бръмчи.Тя бавно навлиза навътре, докато стигне кожата, и веднага ужилва. Такава пчела трябва да се стисне с два пръста и след като се умъртви, да се извади. Рошенето на косата с ръце, за да се извади попадналата в нея пчела, привлича и други пчели, които бързо нападат и започват да жилят.
Първите ужилвания на начинаещия пчелар са доста болезнени, но това не бива да го плаши. Ако в момента на ужилването той държи в ръцете си пита с пчели, в никакъв случай не бива да я изпуска, защото се смачкват много пчели, а ударът в кошера раздразва пчелите в него. Питата внимателно се поставя на мястото и в кошера, след което се изважда жилото, а ужиленото място се намазва с малко мед или се измива със студена вода. При случайно изпускане на пита с пчели, ръцете веднага се пъхат в джобовете или се слагат зад гърба и се стои неподвижно няколко минути, докато се успокоят и се приберат разлетелите се и раздразнени пчели. Всеки опит за отдалечаване от кошера веднага привлича раздразнените пчели – те бързо настигат виновника за тяхната тревога, нахвърлят се масово върху него и започват яростно да го жилят. Ако в такъв момент пушалката е в ръката ни, може силно да се подпуши около главата и над кошера за по – бързо усмиряване на пчелите.
При неумела работа, нервничене, резки движения, чукане по кошера и др. пчелите се дразнят и стават опасни, не само за работещите с тях, но и за минаващите близо край пчелина хора и домашни животни, ако пчелинът е разположен близо до път или населено място. Резките и силни миризми на пот, мръсни дрехи, чесън, спиртни напитки, обработвани кожи и др. също дразнят пчелите. Ето защо пчеларят трябва да спазва лична хигиена, като при работа на пчелина облича бяла памучна (ленена) престилка. Особено опасни са неочакваните ужилвания по краката от случайно попаднали в тревата около кошера пчели.
Пчелите силно се дразнят от миризмата на пчелна отрова и веднага се насочват към мястото, откъдето идва, готови да жилят. Пчелна отрова най – често се отделя от смачкани при неумела работа пчели и от мястото, където е извършено ужилването. Затова трябва внимателно да се изваждат и връщат питите при преглед.
Отварянето на кошерите и извършването на преглед или на каквато и да е работа трябва да става само ако това се налага. Не бива да се проявява излишно любопитство, кошерите да се отварят и питите да се изваждат и преглеждат, без това да е необходимо. Всяко отваряне на кошера и разбутване на гнездото разтройва за дълго време нормалната работа на пчелите.
При отваряне на кошера покривът се оставя зад него, а не отпред, за да не смущава летежа на пчелите и да не пречи на прегледа. В капака се слага горната възглавница, а когато ще го използваме временно за поставяне на корпус или магазин с пчели (по време на прегледа), възглавницата се оставя изправена отстрани до кошера или капакът се обръща и тя се поставя под него. Извадените временно пити от кошера не бива да се оставят на открито или да се допират с единия си край на земята. Те трябва да се поставят (заедно с пчелите) в преносимото сандъче, което се затваря. След свършване на работата, питите и пчелите се връщат обратно. Останалите в сандъчето пчели се подпушват и се смитат с пчеларската четка в кошера или на прилетната дъска.
При извършване на работа, свързана с отваряне на кошерите, основното правило е да има нормално излитане на пчели от тях. Когато няма излитане на пчели, само по изключение могат да се извършват някои работи в кошерите. Това означава, че трябва винаги да се имат предвид външните условия. Щом пчелите не летят, кошерите не бива да се отварят.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375