Подвижно пчеларство
Bulgarian English Russian
Подвижно Пчеларство
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Предполагам сте наясно с липсата на държавна подкрепа по отношение на подвижното пчеларство и опрашителните дейности, но наясно ли сте как със “Закона за ветеринарномедицинската дейност” са създадени благоприятни условия за закононарушения от страна на пчеларите? След като Държавата не оценява ползата за националното стопанство от дейностите по опрашване на земеделските култури, защо е необходимо да пречи на подвижното пчеларство? При практикуване на подвижно пчеларство е необходимо на пчелните семейства да бъде издадено “Ветеринарномедицинско свидетелство (КЗЖ-9)”, което никой служител на НВМС не би издал, спазвайки “Закона за ВМД”. Съгласно чл. 103, ал. 1, т. 2а от “Закона за ветеринарномедицинската дейност” служителите на НВМС не могат да издават “непопълнени или частично попълнени формуляри” При практикуване на подвижно пчеларство “собственика на пчелина, трябва да посочи място на разтоварване и то да бъде регистрирано като животновъден обект, с нов регистрационен номер, адрес и GPS координати”.

Този текст бувално означава, че по време на престоя си в друг животновъден обект, различен от регистрирания като стационарен пчелин, е необходимо да бъдат предприети мерки за извършване на следните безумия: - регистриране на нов животновъден обект; - издаване на ново “Удостоверение за регистрация на животновъден обект - пчелин”; - пчелните кошери да бъдат маркирани с новите номера на новорегистрирания обект, съгласно Наредба №27; - да се издаваде нов ветеринарномедицински дневник на пчелина, в които да е вписан новия номер на животновъдния обект; - собственника на пчелина да се пререгистрира като земеделски производител с новия животновъден обект; - не на последно място да бъде загубено много време за разходки по институции и значителни финансови средства да бъдат “хвърлени на улицата”. Всички изброени “гимнастики” е съвсем реално да се окажат повтарящи се като процедура през няколко месеца, до прибирането на пчелните семейства през есента в стационарния пчелин. Нормално е да се окаже, че един пчелин с един и същи собственик, с едни и същи пчелни семейства за няколко години ще получи десетки номера. Разбира се, че тези абсурди са облечении в законова рамка, но при дългия процес на кандидатстване и изпълнение на проекти по национални и европейски програми всичко това създава предпоставки за множество трудности за пчеларите, за “подозрителни врътки” на едни и същи пчелни семейства и не на последно място води до закононарушения и опасност от неизпълнение на проекти. То е ясно, че в крайна сметка виновни ще са пчеларите, но подигравката с народа няма ли все пак да има някакви граници? Спестявам подробности и не искам да задавам неудобни въпроси относно упражнявания контрол върху “Национална програма по пчеларство за тригодишния период...”, от служителите на ДФ “Земеделие”. Те изискват “Програма за движение на пчелина” и “Удостоверение” от кметство за разположение на подвижните пчелини, но е публична тайна, че по нормативни документи “те такова животно нема”. Контролиращ Държавен орган по отношение на подвижното пчеларство е единственно НВМС и само тази институция издава легитимните за дейността документи. След всичко “хубаво”, което се случва на пчеларството в България, един добър изход за пчеларите е ако има възможност пчелните семейства да заболеят от “шап” след което на собствениците да се изплати себестойността на пчелните семейства и част от бъдеща печалба. Тогава ще бъдат решени всички проблеми на пчеларите, които при липса на други занимания могат да отидат пред Народното събрание и Министерски съвет, където заедно с депутати и министри да бистрят други държавни проблеми, чоплейки кухи семки, вследствие на “успешната” опрашителна дейност без пчелни семейства. Поставените в настоящото писмо въпроси доказват какво може да бъде “родено” от хора, които нямат никаква представа от пчеларство. Наясно съм, че процесите с “Ветеринарномедицинско свидетелство (КЗЖ-9)” са взаимствани от процесите с други животни, но възможно ли е всички тези нелогични изисквания да бъдат преосмислени по отношение на пчеларството? Нямам (имам) обяснение защо на проблемите поставени в настоящото писмо не е обърнато внимание до този момент, но се обръщам за помощ към Председателите на Пчеларски съюзи с надеждата, че някой от тях с контактите си с висшия държавен мениджмънт, може да помогне за извършването на законодателни промени, които да внесат малко ред в действащата нормативна уредба.

При създалата се ситуация, ако няма воля за промяна на “Закона за ветеринарномедицинската дейност”, то за да е пълен безпорядъка в нормативната уредба имам следните градивни предложения: - аналогично на изискванията относно пчелните семейства, при всекидневните излизания на паша на крави, овце, кози и други животни извън регистрирания животновъден обект, да се изисква всекидневна регистрация на нов животновъден обект; - представителите на законодателите, почивайки по време на полагаемия им се годишен отпуск на място различно от адресната им регистрация, да сменят личните си карти колкото пъти е необходимо, поради пребиваването им във Варна, Бургас, Банско и други хубави места в Булгаристан-Абсурдистан. P.S. “...Българска работа – това е работа необмислена или недомислена, зле започната, без ръководство или нескопосно ръководена, която сякаш по задължение свършва със скандал, за да послужи само за позорна регистрация на печалните си герои...”, Иван Хаджийски – “Бит и душевност на българския народ”, том 1 Взето от Farmer.bg

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375