Кошерът на Лужков
Bulgarian English Russian
Кошерът на Лужков
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Секционен кошер-термостат със система за вентилация, регулираща се според сезона

Човек може да устрои на пчелата такова жилище в замяна на меда, което намалява съществено разходите за осигуряване на оптимален режим на температура и влага. Това е постижимо, ако се създадат за пчелите кошери термостати със система за вентилация, която се регулира според сезона. Обосноваването на конструкцията на секционния кошер за осигуряване на жизнените условия на пчелните семейства, използването на съответните материали и правилните разчети е позволило да се спрем на следните изходни данни: кошер за пчелно семейство 2,5 - 3 кг (25 000 - 30 000 пчели зимен период); диаметър на зимното пчелно кълбо - 300 мм; маса на единичния елемент на кошера (в сухо съ стояние) не повече от 20 кг; височина на кошера не повече от 1800 мм; зимна и лятна окомплектовка на кошера; окомплектоване както с допълнителни корпуси, така и с магазинни надставки. Според тези изходни данни е разработена конструкция на кошер, характерна особеност на която е кръглата форма като най-технологична за изработка и изключваща трудно проветрими места в гнездовата част. Конструкцията на кошера в лятната окомплектовка е показана на рис. 1, а в зимна - на рис.2.

Обслужването на кошерите протича по две направления:

1. сезонна промяна на вентилационните условия на кошера (промяна на горните вентилационни отвори между капака и подкапачното пространство; отваряне и затваряне на входовете; промяна на площта на проходните сечения в тавана за сметка на закриването на част от вентилационни отвори) и

2. при прехода към зимуването включване на обема на дънния А корпус към гнездовата част на кошера (махане от дънния корпус на летния под, отделящ гнездовата част на кошера от дънната; работа с пчелите: поставяне на втория корпус или магазинните надставки, смяна на местата на корпусите, отстраняване на горния корпус). Зимуването премина без нито една загуба на пчелно семейство. В състава на кошера влизат конструктивни елементи, показани на схема

З. Д1 - вътрешен диаметър на кошера - 460 мм. Дебелина на стената на кошера – 90 мм. Материалът за вътрешна облицовка на кошера е брезов талашит авиационен БП-АГОСТ 102-75 с дебелина 2,5 мм. Материалът за външните повърхности на кошера - поливинилх-лорид ПВХ по ТУ 5772-001-05073898-96 с температура за използване от -40 градуса С до +80 градуса С с дебелина 2 мм. Топлоизолиращият материал - пенопласт ППУ-317 ТУ 605-221-368-80 с плътност 40-60 кг на кв м. Материалът за направата е ненасмолена ела сорт 2 ГОСТ 8486-86 с влажност до 15%. Използването на стандартизирани материали осигурява стабилност на качествата на кошерите, а издръжливостта на външното покритие (не по-малко от 30 години) практически освобождават пчеларя от грижата за ремонта им. Секционното устройство на кошера с взаимозаменяемост на корпусите дава възможност за разнообразно композиране на кошера. Например използването Рис. 2

на магазинна надставка в зимната окомплектовка на кошера, поставяна между дънната част и корпуса, позволява да се подобри вентилацията в условията на топла зима или продължителните периоди с температура около нулата. Реализираното от пчелите в хралупите безрамково строене може да бъде постигнато в кошера за сметка на правилното поставяне на елементите, оформящи началните точки за закрепване на питите например, в магазинните надставки или гнездовия корпус. Ако пчеларят е убеден в използването на влагопоглъщащите материали в подпокривното пространство, е достатъчно поставянето през зимния период на магазинна надставка над гнездовия корпус, под подпокривното пространство, за да се получи допълнителен обем с цел на разполагането на този материал. Полученият обем по този начин може да бъде използван под съда с хранилката за пчелите. Тези примери илюстрират идеята, че кошерите са инструментът, който пчеларят може да използва за събирането на по-голямо количество мед, основната част от който ще бъде използвана от хората, а не от пчелите.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375