Август
Bulgarian English Russian
АВГУСТ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Климатични особености. Август в климатияно отношение наподобава юли. Средните месечни нормални температури в Северна България и Тракийската низина са от 22 до 24 С, по долината на Струма и Черноморието – между 23 и 25 С, а във високите котловинни полета – между 17 (Самоков) и 21 С (Ботевград). Абселютните максимални температури се повишават до 42 – 43 С (Лом, Кнежа, Русе, Разград, Айтос, Кърджали, Първомай, гр. Сандански). Абселютните минимални температури са от 0,5 (Трън до 10 – 11 С (Южното Черноморие). Валежите са краткотрайни, поройни и обикновено придружени с гръмотевици. В Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 30 и 50 л на 1 кв м, по Черноморието и някои райони на Югоизточна България – между 17 и 25, в Тракийската низина – между 25 и 50, а в долината на Струма и най – южните райони – между 25 и 40 кв м. Ветровете, с изключение на планинските райони, са слаби (1 – 2 м в секунда) с посока от запад, север и североизток. Слънчевото греене е от 292 (Горни Лозен) до 323 часа (Садово).

Фенологичен календар.

През август в повечето райони главната паша вече е преминала. Само в Южна България в районите, където се отглежда, памукът сега е в разгара на цъфтежа си. Пчелите дори събират памуков мед в магазините за центрофугиране и се запасяват с такъв мед. Памукът отделя добре нектар, особенно ако има дъждове или е поливен. Тютюнът също продължава да цъфти и осигурява нектар на пчелите по това време, когато няма почти никаква друга паша. Ако има дъждове, по нивите се появява много синап, който цъфти. В някои планински райони пчелите събират през август мед от балканската чубрица, както и манов мед от иглолистните дървесни видове и от жълъда на дъба. В парковете се отрупват с цвят софората. Цъфтят също кариоптеризисът, елшолцията, бръшлянът, канадската златна пръчка (солидаго) Из градините цъфтят астрите (димитровчетата), хризантемите и други късни цветя, които дават нектар и прашец. Най – добрата късна паша за подбуждане и есенно развитие на пчелните семейства осигуряват смеските от царевица със слънчоглед и царевица с комунига за силаж, от която пчелите принасят нектар и се запасяват с прашец.

Състояние на пчелните семейства.

Пилото е намаляло на 4-5-6 пити. Пчелите принасят меда от крайните пити на средните, за да бъде той близо до пчелното кълбо през наближаващата зима. Търтеите са почти окончателно изгонени от кошерите.. Ако няма подбудителна паша от късноцъфтяща растителност, майките ограничават силно яйцеснасянето. Това особено се наблюдава при семейства със стари майки. Понеже старите пчели вече умират, а количеството на младите е по – малко, вижда се, че семействата започват да отслабват. Кражбата е често явление при отваряне на кошерите през деня. Пчелните семейства усилват охраната на входа, където често се наблюдава борбата с пчели крадци или с оси.

Работа на пчеларя

Съобразно със състоянието на пчелните семейства, пчеларят трябва да вземе мерки, както за есенното им развитие, така и за запасяването и с храна. Ако има блокове с памук, тютюн или късно цъфтяж фуражен слънчоглед, пчелинът трябва да се откара там. Добра подкрепителна паша по това време осигуряват и отавите на напояваните ливади. При липса на такава възможност, трябва своевременно да се започне подхранване както подбудително за отглеждане на млади пчели за зимуване, така и след това за запасяване с храна за зимата. Оказва се помощ на осиротелите и търтовъчните семейства. Полагат се грижи за помощните семейства. Следи се за евентуална поява на американски гнилец. Третират се болните от вароатоза семейства.

Мерки за развитие на пчелните семейства след медосбора

С преминаването на медосбора, приключва старата и започва новата пчеларска година. Оттогава започват и грижите, които пчеларят трябва да положи за предстоящото зимуване на пчелните семейства. От правилната им подготовка зависят както успешното им презимуване, така и развитието през пролетта на следващата година. Първата работа след снемане на магазините и корпусите е да се извърши преглед на пчелните семейства, което става в повечето райони през август. Добре е прегледът да се извърши, когато още има макар и слаб принос на нектар. При липса на паша той трябва да се извършва привечер или сутрин рано, като се вземат мерки да не се предизвика кражба, която е много опасна по това време, понеже е топло и пчелите усилено летят. Дъната на кошерите се вдигат, ако са били спуснати по време на медосбора, а входовете може да се стеснят. За по – голяма предпазливост при прегледа трябва да се използва подвижна палатка от мрежа. Преценяват се количеството и качеството на меда, прашеца и питите, количеството и здравословното състояние на пчелите и пилото, възрастта и качествата на майката. След медосбора количеството на пчелите в кошерите е все още доста голямо, но те са предимно стари, изтощени от усилената работа. Тези пчели, ако доживеят до зазимяването, ще загинат през зимата (зимен подмор) и семействата няма да имат полза от тях. Само пчелите, които се излюпят през август, септември и октомври, ще презимуват успешно и ще участват в отглеждането на пилото през следващата пролет, тъй като те са физиологически запазени. Ето защо главната задача след медосбора е веднага да се вземат мерки за усилено развитие на пчелните семейства, така, че те да имат поне на 6 – 7 пити пило.

За тази цел семействата трябва да имат млади и висококачествени майки, свободни площи на питите за яйцеснасяне, достатъчно храна, както и да се използва подкрепителна паша или да се подхранва подбудително. Ако някоесемейство е осиротяло, трябва да му се придаде съешена майка, а ако е станало търтовъчно с него се постъпва по описаните в литературата начини. Когато не се разполага с майка, на осиротялото семейство се дава подрязана пита с най – младо пило от племенно семейство, за да си отгледа майка. (виж задълженията на пчеларя през юни). Най – усилено през есента снасят младите майки, докато старите въпреки взетите други мерки се активизират слабо. (Опитно е установено, (Б.Митев), че в сравнение с тригодишните майки, семействата с двегодишни майки са отгледали през есента 15% повече пило, а с майки, отгледани през същата година, са имали 40% повече пило). Ето защо, ако предвидената смяна на старите майки не е извършена своевременно, тя трябва да се извърши сега. Такива млади майки снасят много енергично и до късно през есента. На 6-7 пити от средата на гнездото трябва да има на 2/3 или на половината от площта им свободни килийки за яйцеснасяне.

Тези пити трябва да бъдат с правилно изградени работнически килийки със светлокафяв цвят. През есента майката избягва да снася в новоизградените светли пити. Ако кафявите пити са запълнени с мед, трябва да се подберат няколко подходящи за яйцеснасяне, които се центрофугират и се поставят в средата на гнездото. Наблюдателните пчелари са установили, че в тези пити майката по – охотно снася яйца, когато не се центрофугира всичкият мед на тях, а до горната им летва се остави венец, широк 6-7 см, който не се разпечатва. В районите, където и през август има усилен принос на нектар (медосбор) и времето е горещо, не бива да се бърза с прибирането на магазините, особено при силните семейства. Те се оставят още известно време, за да се складира нектарът в тях, а не в плодника, в който трябва да има достатъчно свободни площи за отглеждане на пило. При такъв обем на кошера, пчелите ще бъдат облегчени, няма да чувстват теснота и да се принуждават да вентилират усилено на входа или да се трупат под сенника. След окончателното приключване на медосбора, магазините се снемат за центрофугиране. Ако запасите в плодника са недостатъчни за зимуване, предприема се подхранване за яйцеснасяне (отглеждане на пило) и за дозапасяване със зимна храна.

Прояватя на инстинкт за яйцеснасяне от майката и за отглеждане на пилото от пчелите се влияе до голяма степен от наличните хранителни запаси и от постъпленията на нов нектар и цветен прашац. В гнездото по това време трябва да има минимум 10 – 12 кг мед и 2 – 3 пити цветен прашец. При недостиг на храна на семействата трябва да се дадат от запасните пити с мед и прашец (ако има такива) или да се подхранват с по – голямо количество захарен сироп (1:1), без обаче да се запълват с храна необходимите за яйцеснасяне площи. Много добре се стимулира яйценосната дейност на майката при наличност на подкрепителна паша от по – късни медоносни растения, от които ежедневно постъпва в кошерите по 200 – 300 г нектар, както и цветен прашец. За да икономисат от хранителните запаси и да поддържат развитието на семействата, мнозина пчелари поставят кошерите при лозята, като пчелите принасят сладък сок от повредените или напукани и паднали зърна. Със същата цел се нарязват сладки дини и се поставят пред кошерите. Пчелите смучат сок и от узрелите и окапали плодове – сливи, круши и др. Опитите (Л. Радоев) показват, че ако пчелните семейства се запасяват с големи количества мед от гроздов сок, те страдат от диария и дават голям подмор или напълно загиват през зимата, ако тя е продължителна и не позволява облитяне.

Ето защо, след като приключи използването на тези източници, през есента трябва да се извадят от гнездата питите, в които е складирано най – голямо количество от тази храна. На семействата се дават от запасните пити с нектарен мед или се подхранват с гъст захарен сироп (1,5 :1) на големи порции. Отнетите пити с гроздов или плодов мед се връщат на семействата през пролетта, когато тази храна се използва безопасно от пчелите. С оглед на есенното развитие и запасяване, по – силните семейства в многокорпусните кошери след главната паша се оставят на два корпуса, като ханемановата решетка се отстранява. След като свободните площи на питите в горния корпус се заемат от пило, разменят се местата на двата корпуса, след което майката отново се качва в горния корпус и продължава да снася. След 15 – 20 дни, корпусите може отново да се разменят. При тези размени яйцеснасянето се стимулира от това, че пчелите пренасят част от меда от долния в горния корпус. Средните по сила семейства може да се оставят на един корпус и магазин (кърмова надставка) за зимата.

Слабите семейства остават на един корпус (по – замедения), като втория корпус се оставя временно над покривната табла, докато през нейния отвор пчелите пренасят меда в долния корпус. Когато няма принос, трябва да се предприеме подбудително подхранване със захарен сироп 1:1. Установено е, че при наличност на подкрепителна паша от нектар и прашец, количеството на пилото се увеличава с 50%, а при подбудително подхранване със захарен сироп – с 30% в сравнение с неподхранваните семейства. Сиропът за подбуда се дава по 200 – 300 г на семейство ежедневно или през ден. При големите пчелини той се дава по 0,8 – 1,0 кг през 5 – 6 дни в продължение на 30 – 40 дни (август – септември), докато времето е още топло. Когато няма прашец, в сиропа се прибавя мляко, извара или хлебна мая, като се дава толкова храна, колкото може да се консумира през есента. При липса на прашец или друга белтъчна храна, есенните пчели се зазимяват с недостатъчно резервни, хранителни вещества в организма си (т.нар. мастно тяло) и с недобре развити глътъчни жлези. Те са с понижена жизненост, слаб имунитет и зимоустойчивост, дават по – голям подмор и са със слаба кърмаческа способност рано през пролетта. За стимулиране развитието на пчелните семейства в сиропа може да се постави кобалт. Подхранването чрез разпечатване на маломедни и бракувани пити и поставянето им зад преградната дъска, както и със сироп от самите отпечатки, получени при центрофугирането на меда, трябва да се избягва, защото времето е още топло и лесно може да се предизвика кражба. Това се отлага за по – късно през есента., когато стане по – хладно и летежът на пчели намалее. Дотогава медените отпечатки се запазват на хладно място и в плътно затворен съд без да се промиват. Понякога през август, когато времето е много горещо и сухо, отглеждането на пило се затруднява поради високата температура и ниската въздушна влажност в гнездата. Ето защо пчелите трябва да имат на разположение чиста вода. В краен случай в една по – празна, новоизградена пита в гнездото се налива 1 – 2 л чиста вода, която през 3 – 4 дни се подменя, като остатъкът предварително се изтръсква. В питата не бива да е отглеждано пило, защото в нея водата бързо се вмирисва. Водата е необходима за приготвяне на храната за ларвите.

Същевременно пчелите разнасят водата на капчици по стените на килийките, от изпарението въздухът се охлажда и влажността му се повишава. Водата може да бъде слабо подсладена (15 – 20% захар). За създаване на силни семейства през есента, освен поддържането на млади майки и подбудително подхранване, много добър резултат има използването на есенни помощни майки за допълнително чйцеснасяне. За тази цел се използват редовно сменените две годишни майки, както и освободените пред главната паша помощни майки, които се поставят в нуклеуси, формирани в същия или в отделен кошер, поставен до основното семейство. Тези нуклеуси се подхранват, за да снасят майките непрекъснато през есента, като от време на време се вземат питите с яйца и се поставят в основните семейства за доотглеждане и излюпване на пчелите, а на нуклеусите се дават други пити, годни за яйцеснасяне. След спиране на яйцеснасянето, ако вече е негодна, майката се бракува, а питите с пилото и пчелите на нуклеуса се присъединяват към основното семейство, чиято майка предварително се затваря в клетка. Когато нуклеусът е бил в отделен кошер, миризмата на пчелите предварително се уеднаквява, като дъната на двата кошера се натъркват с лук или пчелите се напръскват с ароматизиран сироп. Ако е добра, майката се запазва с нуклеуса за пролетта, когато се използва също като помощничка. Установено е, че чрез използването на помощни майки през есента, основните семейства се подсилват с по 2 – 4 междурамия млади пчели. Използването на помощни майки за допълнително яйцеснасяне през есента и за създаване на силни семейства при зазимяването е особено важно за райони с ранна главна паща (акация, еспарзета), където пчелните семейства имат къс период за развитие през пролетта. Ако са зазимени слаби, те не успяват да се развият и да използват пашата.

Източник:„Календарен справочник по пчеларство” на Л.Радоев

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375