Отравяне на пчелите от пестициди и растителна защита
Bulgarian English Russian
Отравяне на пчелите от пестициди и растителна защита
Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

  1. Отравяне на пчелите от пестициди и растителна защита

    Третирането с пестициди е практика, която в една или друга степен е необходима.

    Отравянето на пчелите е основен проблем, който влияе върху ефективността на пчелните семейства не само при производството на пчелни продукти, но също и при опрашването с пчели на земеделските култури. 

Проблемът е комплексен и зависи от много и разнообразни причини. Най-тежките отравяния на пчелите са свързани главно с използването на инсектицидите за борба с вредните насекоми по културните растения. Много отравяния обаче се получават и при използването на фунгициди, акарициди, хербициди и дефолианти, някои от които са също така твърде токсични за пчелите. Не са рядко и отравянията, които се причиняват от третирането на горите, а така също и на градските и крайградските райони, при провеждането на хигиенносанитарни мероприятия за борба с вредителите по човека и животните.

 

Степента на отравяне на пчелите от използваните пестициди зависи не само от относителната токсичност на препарата, броя и методите на прилагане, времето и атмосферните условия през деня, но също така и от броя на пчелите от семействата, които посещават цветовете в третираната територия, типа на храната (нектар или полен), която те събират, морфологичното устройство на цветовете, които посещават, годишния сезон, през който настъпва увреждането, а понякога даже и от влиянието на наличната паша за пчелите седмици преди и след прилагането на пестицидите.

 

Отравяне на пчелите може да се получи от третирана с пестициди храна, както и от цветове, листа, почва или друг материал, използван от тези пчели при гнезденето.

 

Влиянието на загубите от третирането с пестициди върху адекватната загуба от опрашителния ефект върху културите, макар че трудно може да се докаже, е очевидно много голяма, като се има предвид, че дори само частичната смъртност на пчелите от едно семейство намалява многократно неговия ефект като опрашвач.

 

Агентите за биологична борба (паразитни и хищни насекоми) са също твърде надеждни в растителна защита, защото те унищожават отделни видове вредни насекоми, без да пречат на пчелите, които в безопасност извършват своята събирателна дейност и активно опрашват културите.

 

    1. Случаи на отравяне на медоносните пчели

 

Отравянето настъпва най-често, когато пчелите посещават цветовете за нектар и цветен прашец. Пчелите се отравят от веществата със стомашно действие при поглъщането им заедно с храната. Тази храна, след като се пренесе в пчелното семейство, може да отрови нелетящите пчели (които не излизат да събират нектар и цветен прашец), след като я консумират. От бързо действащите пестициди пчелите могат да умрат още на полето, а от бавно действащите - в кошера или близо до него. Отровното вещество може да бъде получено от третираните с него растения, посещавани от пчелите, или да бъде пренесено от вятъра от непривлекателни за пчелите култури (житни и др.), които са в цъфтеж, или цъфтяща плевелна или друга медоносна растителност.

 

При екстремно високи температури пчелните семейства могат да понесат много големи загуби, ако притокът на вода е прекъснат само за няколко часа. Ако източникът на вода е разположен така, че пчелите, които носят вода, се отровят по време на летеж, семействата биха пострадали както пряко поради липса на пчели, пренасящи вода, така и косвено поради липса на вода, дори и в случаите, когато пестицидът е приложен върху непривлекателна за тях култура или друга площ.

 

Пестицидите, с които са третирани растенията, могат да попаднат в нектара пряко или косвено чрез проводящата система на растението. Косвеният начин за повечето от употребяваните вещества е твърде малък, а вероятността от достигането на тези вещества до хората чрез консумирания от тях мед е очевидно твърде слаба, защото при преработката на нектара в мед пчелното семейство играе ролята на своеобразен биологичен филтър за очистването на меда от вредни за човека вещества.

 

Пестицидите от третираните растения могат и често попадат в пчелното семейство чрез цветния прашец, което може да нанесе сериозно отравяне на личинките (пилото) и на младите пчели. Това на свой ред води до намаляване отглеждането на млади пчели и до рязко отслабване силата на пчелното семейство. Достигането на тези вещества до хората е напълно възможно, когато използват при различни случаи цветен прашец. Ето защо едно от изискванията към цветния прашец, който се използва като храна за човека, е да бъде абсолютно чист от каквито и да са пестициди. Пчелите често пренасят и съхраняват отровния цветен прашец в килийките на питите и той остава токсичен в продължение на месеци, а дори и в пити, извадени от частично пострадали или унищожени пчелни семейства. Такива пити, поставени в други семейства, може да причинят сериозно отравяне на ларвите и младите пчели. Токсичният цветен прашец може да причини пълно отравяне или в различна степен отслабване на семейството.

 

Пчелно семейство, изложено на единично третиране с пестициди (които не го унищожават, а се отравят само пчелите събирачки на полето), но имащо повече пити със зряло пило, след излюпването му много бързо се възстановява. По-силните отравяния на пчелите могат да попречат за бързото възстановяване на семействата, а ако те са към края на лятото - до силното им отслабване и умиране до началото на зимата или през зимата.

 

Частичното или пълното унищожаване на пчелите събирачки в пчелните семейства от третиране с пестициди нанася сериозни щети на пчеларството, а това води съответно и до намаляване или пълно унищожаване на пчелите, които извършват опрашване.

 


Източник: Агронет.бг

 

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375