ДЕЗИНФЕКЦИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО
Bulgarian English Russian
ДЕЗИНФЕКЦИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО
Рейтинг
УжаснаОтлична 

След забраната на антибиотиците и сулфонамидите за лечение и профилактика на бактериалните болести по пчелите и пилото, единствени начини за профилактика се явяват технологичните методи и дезинфекциите. За предпазване на пчелните семейства от болести е нужно прилагането на много стриктна профилактика, важен елемент от нея са дезинфекциите. Чрез тях се унищожават болестотворните микроорганизми в околната среда. В пчеларството се извършва на: кошерите, пчеларския инвентар, питите, ръцете и дрехите на пчеларя и други вещи, били в допир с болестотворните микроорганизми. Дезинфекциите биват профилактични (предпазни) - за недопускане възникването на заразни и паразитни болести; текущи - за ограничаване и ликвидиране на възникнала заразна и паразитна болест и заключителни - след ликвидирането на дадена заразна болест и премахване на карантината (ограничителните мероприятия).

Дезинфекционните средства биват физични и химични: - физичните са: висока температура - обгаряне с пламък, в пещ с температура над 150 О С, вряща вода, водна пара, рентгенови лъчи, УКВ и др. - химичните са: водни разтвори на различни химични вещества като: сода каустик, формалин, оцетна или мравчена киселина, хлорна вар, гасена вар и др. Изборът на дезинфекционното средство зависи от неговите свойства, от вида на болестотворните причинители и от материала, който трябва да бъде дезинфекциран. В пчеларството дезинфекциите се използват за унищожаване на причинителите на гнилцовите заболявания: нозематозата, паратифа, аскосферозата и др. Те се извършват при: - възникнало заразно заболяване в пчелина с цел ликвидирането му; - закупуване на стар и употребяван пчеларски инвентар (кошери, центрофуги, тенекии и др); - при прекратяване на заразно заболяване и вдигане на карантинните ограничения; - при провеждане на есенните (IX) и пролетните (IV) профилактични мероприятия в пчелина. При есените дезинфекции се цели механичното почистване и обеззаразяване на кошерите с оглед зимния, затворен начин на живот на пчелите. При пролетните - се очистват гнездата от натрупаните през зимата микроорганизми в гнездото. Най-лесен и сигурен начин на дезинфекции на дървените и метални предмети (кошери, преградни дъски, надрамъчни капаци, дъна, рамкоповдигачи и др. се извършва чрез обгаряне с пламък (най-практично с газова горелка или бензинова лампа).

При наличие на голям казан, пригоден за подгряване, горните предмети се потапят за 10-15 мин. в горещ 2-4 % разтвор на сода каустик. След това се изваждат и обмиват обилно с течаща вода. Центрофугите, тенекиите за мед и други съдове се дезинфекцират чрез напръскване с 5-10 % разтвор на формалин. Може да се използва и 2-4 % разтвор на сода каустик, при условие, че центрофугите са от неръждаема ламарина. Накрая също се обливат обилно с вода. Годните за по-нататъшна употреба пити на болни от нозематоза, паратиф, септицемия или аскосфероза семейства може да се дезинфекцират с 5-10 % разтвор на формалин, формалинови пари или 3% оцетна или мравчена киселина. Напръскването се извършва с лозарска или друга пръскачка, така че разтворът да попадне на дъното на килийките. Напръсканите пити се поставят в плътно затварящ се шкаф или кошер и се оставят за 4-5 часа в затоплено при 25-30О С помещение или на слънце. Работи се с предпазни очила, ръкавици и облекло.

Преди употреба питите се оставят на открито за обезмирисване. Мястото, където са били болните кошери, се застила със слама и се опламенява, след което се прекопава. Обгарянето с пламък се извършва в затворено помещение или във време, когато пчелите не летят. Кошерите се почистват от восъка и клея чрез изстъргване с остър нож или шпакла върху найлоново платно, след което отпадъците се изгарят или закопават в земята. Дървените части се обгарят с пламък, като горелката се държи с наклон от 45 градуса към обгаряната повърхност. Обръща се особено внимание на ъглите и фалцовете където лежат рамките. Обгарянето продължава до леко покафеняване на дъските като пламъка се премества равномерно вляво и вдясно до обгаряне на цялата вътрешна повърхност. Обръща се особено внимание на дъната. Прелките и външните стени се боядисват с боя. Добре и навреме извършените есенни и пролетни дезинфекции гарантират здравето на пчелните семейства. Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375