Фарар
Bulgarian English Russian
Фарар
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Кошера известен у нас като “Фарар”, а в Америка като “Илиноис” е 10-рамков многокорпусен кошер с височина на рамката 160мм. и голям брой корпуси (фиг.2). Той дава възможност за прилагане на почти всички методи за обединяване или разделяне на пчелното семейство, за подсилване с пчели и пило, за отнемане на пчели и пило, дава възможност за двумайчино отглеждане, за ротация на корпусите, и е удобен за практикуване на подвижно пчеларстване. В сравнение с останалите многокорпусни кошери (с по-високи рамки 200, 230, или 300мм.) той е най-подходящ, тъй като има някой характеристики които му дават предимство.

Това са по-леките корпуси, по-лесно прилагане на двумайчино отглеждане, по-стабилни пити, може да се работи и с плодникова рамка от кошера “Дадан-Блат”, а с използване на наставки за корпусите с височина 70мм може да се използва рамка с височина 230 мм. от кошера “Лангстрот-Рут”.[1] Изследвне на продуктивността на този модел кошер прави д-р К.Л.Фарар като от 287 двумайчини семейства за период от 11 години са получени средно по 122 кг. мед, от най-силните семейства средно по 195 кг., а максималния постигнат добив от двумайчино семейство е 296 кг.![2] Единствените недостатъци на многокорпусните кошери са ограничения обем за работа с повече от две майки поради ограничената височина на кошера, и значителното физическо натоварване на пчеларя при прилагане на метода на К.Фарар – периодична ротация на плодниковите корпуси. Целта на многосемейното и многомайчиното отглеждане е увеличаване на продуктивността на всяка отделна пчела, което се получава при увеличаване на числеността на пчелното семейство. Така например при изследване на продуктивността на пчелно семейство от 30 хил. пчели е събран 34 кг. мед, а при пчелно семейство от 40 хил. пчели е съответно 49 кг., при което във втория случай продуктивността от всеки 1 кг. пчели е по-голяма с 1,5 кг..[3] К.Л.Фарар казва по въпроса: ”По време на двуседмично събиране на мед едно семейство в разцвета си, с 60 000 пчели обикновено произвежда 50% повече мед от четри малки семейства от по 15 000 пчели”[4]. Това на практика може да потвърди всеки пчелар.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375