Как да белязваме майките?
Bulgarian English Russian
Как да белязваме майките?
Рейтинг
УжаснаОтлична 
 

 

 

Белязването на майките е съгласувано от световната пчеларска организация Апимондия. Белязването се прави с цел проследяване на годината на производство на майките, независимо къде по света са произведени.

Освен това, за да се знае възрастта на майката и да се установи нейната самосмяна, както и да може лесно да се открие при преглед, необходимо е тя да се бележи с определен цвят, който е различен за отделните години. Майките се бележат след оплодяването, когато се вземат от нуклеусите, а не преди това, защото става лесно различима при полета от птиците във въздуха и тяхна плячка.

За белявзане на майки се използват 5 цвята - син, бял, жълт, червен и зелен. Цветовете се редуват последователно. За години завършващи на 1 или 6 - бял цвят. За година 2 или 7 - жълт, за 3 или 8 - червен. За 4 или 9 - зелен. За 5 или 0 - син. През 2009 г. за белявзане на майки е зеленият цвят.

Белязането става, като върху гърба на гръдния дял на майката с помощта на маркер се нанесе боята. Боята е специална - безвредна за майките и трайна.

По време на белязането майката трябва да стои неподвижно, като се поставя да затъне с крака в плитка чиния с гъст мед. Тя може да се притисне леко върху питата с мрежеста клетка за белязване на пчелни майки. Гръдният дял трябва да попадне, в едно от квадратчетата и тогава се нанася боята. Майката може и направо да се хване внимателно с палеца и показалеца на едната ръка без да се притиска коремчето, а с другата се нанася боята. Ръцете трябва да бъдат чисти.

Майката лесно се маркира и със стъклен уред с бутало за хващане и белязване на пчелни майки. Първоначално изтегляме  буталото и доближаваме отвора на уреда до майката. Когато влезне, отвора се запушва с палец и с буталото избутваме майката до мрежичката. След маркирането на майката и през отворчетата на мрежичката, изтегляме буталото назад и майката леко се освобождава на питата.

 

Най-добре се бележат майки със специални пластмасови или слюдени кръгчета с номера и съответния цвят за годината, залепени със специални лепила. За да добие опит, пчеларят трябва предварително да се упражни, като бележи търтеи или млади пчели.

Белязането на майките чрез подряззане с ножички краищата на лявото, дясното или и на двете крила не е за препоръчване, понеже причинява известно осакатяване, което не може да не оказва влияние върху жизнеността й, а оттам и върху отношението на пчелите към нея.

                                                                                             Източник: Agrosaveti.com

 

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375