Овощни и ягодоплодни
Bulgarian English Russian
Овощни и ягодоплодни
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Овощните и ягодоплодните медоносни растения имат широко разпространение в доста много райони на нашата страна. Отделните овощни видове цъфтят от март до май и създават условия за много ефективна поддържаща паша, крайно необходима за развитието на силни пчелни семейства. Бадем От всички овощни видове, отглеждани у нас, бадемът (Amigdalus communis) цъфти най-рано. В някои райони на страната бадемът заема големи масиви и представлява обект за ранна паша за пчелните семейства. Количеството нектар, което отделят цветовете на отделните сортове бадеми за денонощие, се движи от 0,8 до 3,2 мг, а захарното съдържание на нектара е от 16,4 до 31%. Нектарсотделянето на цветовете на отделните сортове е твърде различно. Освен нектар пчелите събират от цветовете на бадема и значителни количества цветен прашец с много висока биологична и хранителна стойност. Средната продуктивност от декар влязло в редовно плодоношение бадемово насаждение в зависимост от сорта и броя на цветовете на дърво за някои сортове е, както следва: Римс - 2; Дабков - 2,7; Книжночерупков - 4,1; Десертен - 4,6; Марково-11 - 5,7; Марково-18 - 16,5; Нонпарейл - 6; Несебър - 9,4; Приморски - 15,1; Никитский късноцъфтящ - 23,2 кг.

Количеството цветен прашец, което може да се получи от различните сортове бадеми, се движи от 0,5 за сорта Ароматичен до 5,3 кг, за Марково-18 от декар. Кайсия Кайсията (Prunus armeniaca L.) е също много ранонъфтящ овощен вид. Цветовете на кайсиевите сортове отделят неголямо количество нектар и цветен прашец, но въпреки това създават добра поддържаща паша за пчелите рано през пролетта. Средната нектаропродуктивност на цветовете на отделните сортове кайсии за денонощие се движи от 1,7 до 13,1, а захарното съдържание - от 10,6 до 35,5%. Праскова Прасковата (Prunus persica L.) е овощен вид, който цъфти малко по-късно от бадема и кайсията. Широко е разпространен. Цветовете па различните сортове праскови отделят за 24 часа от 3,5 до 6,4 мг нектар със захарно съдържание от 19,2 до 27%. Освен нектар цветовете на прасковата предлагат и достатъчно цветен прашец. Медопродуктивността на прасковените насаждения в зависимост от сорта и броя на цветовете на дърво се движи от 0,6 до 1,9 кг от декар. Слива и джанка Слива (Prunus domestica L.) и джанка (Prunus cerasifera) са широко разпространени във всички райони на страната. Цъфтежът протича през март-април в зависимост от надморската височина. Средната медопродуктивност на тези видове се движи от 5,1 до 7,6 кг от декар. Освен с нектар цветовете са богати и с цветен прашен, като за джанковите сортове количеството му е от 1,1 до 3,2 кг и за сливовите - от 0,5 до 0,8 кг от декар. Череша Черешата (Cerasus avium L.) е раноцъфтящ вид с интензивно нектароотделяне на цветовете и представлява твърде голям интерес за пчелите през пролетта. Денонощната нектаропродуктивност на цветовете на отделните сортове череши се движи от 0,7 до 4,5 мг, а захарната концентрация на нектара - от 16,7 до 40,5%. Количеството цветен прашец, което може да се получи от отделните сортове череши от декар, се движи от 0,6 до 1,3 кг. Вишня Вишнята (Cerasus vulgaris Mill.) е едновременно с цъфтежа на черешата протича и цъфтежът на вишнята. Нектароотделянето на цветовете на различните сортове вишни за денонощие се движи от 1,1 до 12,2 мг, а захарната концентрация на нектара - от 16,3 до 38,8%. Медопродуктивността на вишневите сортове е от 1 до 28,8 кг от декар. Ябълка Цъфтежът на ябълката (Pyrus malus L.) започва след прецъфтяването на основните костилкови видове. Средната денонощна нектаропродуктивност на цветовете на отделни сортове се движи от 1,2 до 3,2 мг, а процентът на захарното съдържание - от 30,6 до 51,8. Поради голямото количество и непрекъснатото нектароотделяне цветовете се посещават от пчелите много интензивно. Освен нектар пчелите събират от ябълковите цветове висококачествен цветен прашец, чието количество в зависимост от сорта е от 0,2 до 2,7 кг от декар.

Круша Цъфтежът на крушата (Pyrus communis) протича през април-май в зависимост от района. Нектарът на крушовите цветове има значително по-ниско захарно съдържание, а също и победно и различно съотношение на видовете захари в него. Поради това медоносните качества на крушата са ниски. Дюля Дюлята (Cydonia vulgaris Pers.), като се изключи мушмулата, е най-късноцъфтящият овощен вид при нашите условия. Дюлята започва да цъфти след прецъфтяването на ябълката и удължава периода на пашата, която създават овощните култури. Нектароотделянето на цветовете на дюлевите сортове е значително по-ниско, отколкото на повечето овощни видове. Освен това дюлята образува много по-малък брой цветове на дърво, което обуславя средна медопродуктивност за сорт от 0,2 до 1,5 кг от декар. Мушмула Мушмулата (Mespilus germanica). Цъфти късно и предлага на пчелите нектар и цветен прашец. От всички овощни видове, отглеждани при нашите условия, цветовете на дюлята и мушмулата отделят най-големи количества цветен прашец. Ягодоплодни медоносни растения От ягодоплодните култури по-голямо значение като медоносни растения имат тези видове, които цъфтят по-късно и от които са създадени промишлени насаждения. Касис Касисът (Ribes nigrum) цъфти през април-май в зависимост от надморската височина на района.

Средната денонощна нектаропродуктивност на цветовете на различните сортове се движи от 1,6 до 3,4 мг, а захарното съдържание на нектара - от 23,6 до 37,0%. Количеството прашец, което отделят цветовете, е малко, но достатъчно, за да задоволи нуждите на пчелните семейства през този период. Малина Цъфтежът на малината (Rubus idaeus L.) протича през май-юни и продължава средно около 20-30 дни. Средната нектаропродуктивност от цвят за 24 часа на някои сортове се движи от 4,3 до 9,0 мг, а захарното съдържание на нектара - от 44,7 до 52,1%. Поради голямата нектаропродуктнвност и сравнително късния цъфтеж по-големите масиви може да осигурят главна паша за пчелните семейства. Медопродуктивността на малиновите сортове се движи от 5,8 до 15,7 кг на декар.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375