Възраст на питите, биологични и продуктивни показатели
Bulgarian English Russian
Възраст на питите, биологични и продуктивни показатели
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Еволюционни механизми, които съпътстват презимуването и намаляват вероятността от загиване от глад

В. Лебедев, “Пасека Росии”

По-голяма част от времето пчелите прекарват на питите в гнездото, от обема и качеството на които в голяма степен зависи живота на семейството през годината. Ако пчелите само складират мед, то питите дълго време остават светли, както казват пчеларите “вечно млади”. Ако в тях отглеждат пило, то питите бързо стареят. Този процес се изразява в следното. След всяка излюпена пчела в килийката остава плътно прилепналия към стените и пода пашкул на личинката, а на дъното - купчинка екскременти, поради това светлите пити с времето стават кафяви, а после и черни на цвят. Променя се и дебелината на стените на клетките, тяхната форма и обем.

Новоизградената пита с размер 435х300 мм тежи около 140 г. Теглото на същата пита се увеличава два пъти след излюпването в нея на 6 поколения, три пъти - след отглеждането на 17 поколения пчели. Магазинните пити при продължителна употреба (8-10 години) с времето леко потъмняват (стават сивкави), но са все още пригодни за употреба и съдържат почти 100 % восък.

С използването питата става по-здрава. Изследователите и пчеларите практици препоръчват гнездото за зимата да се формира предимно от тъмни пити. Но с това причиняват голяма вреда на пчелите. Установено е, че при зимуването на тъмни пити степента на кристализиране на хранителните запаси е с 45 % по-висока, с 58 % повече семейства излизат от зимата със замърсени от диария гнезда и 12 % повече семейства загиват в сравнение със семействата, зимуващи предимно на светли пити. Изследовател от Швеция, анализирайки резултатите от зимуването на 15 549 семейства е стигнал до извода, че над 95 % достоверни причини, довели до загиването на пчелите в този период се дължат главно на два основни фактора - диария и качеството (възрастта) на питите, при това в повечето случаи диария е имало там, където са преобладавали тъмните пити (К.Я.Петтерсон).

Медът, извлечен от новоизградените пити, не кристализира в продължение на 2 месеца, което е 5 пъти по-дълго в сравнение със срокът за кристализиране при центрофугирането от тъмни пити от същото семейство. Медът от пити, в които пчелите са отглеждали пило, кристализира 3,3 пъти по-бързо, отколкото центрофугираният от същото семейство от пити, където не е отглеждан разплод. Неслучайно в естествените жилища пчелите разполагат меда предимно в горната част на гнездото, където питата винаги е удебелена. Там те вече не могат да отглеждат пило, тъй като строят пити изключително с медени килийки, имащи голям ъгъл на наклона и голяма дълбочина.

По тази причина те остават “млади”, а медът кристализира по-бавно. Това може да се разглежда като механизъм, изработен от насекомите в процеса на еволюцията, който съпътства процеса на кристализиране на зимните запаси от храни и намалява вероятността от загиване на семейството от глад. В тъмните пити медът по-често и по-бързо вкисва. В черните пити обемът на меда е с 12 % по-малко, отколкото в светлите, което оказва значително влияние върху масата на новородените пчели. Пчелите, излюпени в килийки на стари пити, имат по-ниско тегло, отколкото пчелите, родени в същото семейство, но в млади пити. Съответно възрастта на питата оказва влияние и върху размера на тялото на пчелите, техните екстериорни признаци. Изследователи от бивша Чехословакия (Е. Дедински и други) са пресметнали влиянието от намаляването на обема на килийките на питата върху размера на излюпващите се от тях пчели и на количеството на медосбора. Масата на отгледани в светли пити 10 хиляди пчели е равна на 1 кг, в кафяви - на 0,838, а в тъмни - 0,671 кг. Относно медосбора са налични следните данни: за да се събере същото количество мед, каквото събират в кошера пчелите, отгледани в светли пити, са необходими два пъти повече пчели, развивали се в пити след отглеждането на 10 поколения и пет пъти повече, ако пчелите са се развивали в черни пити.

За да се изхрани 1 кг пчели в светли пити, пчелите изразходват 2,5 кг мед, в кафяви - 2,9, а в тъмни - 3,7 кг. Многогодишни наблюдения на Института по пчеларство показват, че пчелите от семейства, където гнездото е формирано преимуществено от стари тъмни пити, събират с 40-47 % мед по-малко, отколкото пчелите от семейства с качествени пити. Старите пити в гнездото се явяват източник на разпространяване на инфекциозни и инвазивни заболявания. Например, в заразени пити спорите на американския гнилец остават вирулентни в продължение на 35 години, на причинителя на нозематозата - до 2 години, а спорите на причинителя на аскосферозата - до 4 години.

При повечето болести, в частност аскосферозата, е невъзможно да се постигне излекуване на семейството само с лекарствени препарати без отстраняването от гнездото на заразените материали. Както са показали наблюденията, при най-успешното медикаментозно лечение винаги се отбелязват рецидиви на заболяването. За да се избегне това, пчелите се преместват на чисти, дезинфекцирани пити (на дезинфекция подлежат пити, не по-стари от 3 години), провежда се интензивно обновяване на гнездото. Пчелният восък с годините акумулира такива токсини, като тежки метали и пестициди, които оказват отрицателно влияние върху пчелите и качеството на пчелните продукти. В пресните пити се открива само незначително количество радиоизотопи на цезий, а в старите - максимални дози на замърсяване. От това следва, че е крайно необходимо своевременно да се бракуват старите пити, а гнездата да се комплектоват с пресни пити или пити, използвани за отглеждане на пило не повече от 2-3 години.

Пчеларите трябва да знаят, че навременната подмяна на старите пити с млади е основата за отглеждане на силни и здрави пчелни семейства. Препоръчва се ежегодно да се заменят на нови, най-малко една трета, а най-добре - до половината от питите в гнездото. В килийките на младите пити е по-високо качеството на храненето на личинките, в тях се развиват по-едри и жизнеспособни пчели; намалявят енергийни разходи на пчелите за създаването на благоприятни условия за залагане на яйца от майката, подготовка на мястото за складиране на нектара. В светлите пити пилото по-малко се поразява от гнилцови заболявания, аскосфероза и вароатоза, а самите пчели - от нозематоза; рязко се увеличава лечебният ефект от медикаментозното лечение на заболяванията и увеличава производството на восък. Светлите пити по-качествено се дезинфекцират с по-малко разходи на труд и средства, по-малко се поразяват от восъчен молец при съхраняване. Медът в тях вкисва по-бавно и не кристализира по време на зимуването; винаги е с по-високо качество, продуктивността на семейството се увеличава с 40-47 %.

Източник: Фермера.бг/в-к Пчела и Кошер

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375