Лежак
Bulgarian English Russian
Лежак
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Съществена разлика на кошерите лежаци от останалите системи кошери разпространени у нас е, че всички лежаци са представители на хоризонталния тип кошери – т.е. разширението на пчелното семейство става по дължина, а не по височина. Тази особеност винаги трябва да се има предвид при начините и методите за работа с тях.

Най-разпространеният у нас тип лежак е с 18 дадан-блатови плодникови рамки, поради което описанието на устройството се отнася за него. Сравнително рядко се срещат 20 или 24 – рамкови кошери лежаци. Те имат същото устройство както 18-рамковия, като се различават от него единствено по дължината си и по броя на плодниковите рамки. Кошерът лежак се състои от дъно, плодник, покривна дъска или покривни дъсчици, възглавница и капак. Към принадлежностите му също спадат и две преградни дъски, както и стандартна хранилка. Вижда се, че конструкцията на лежака е принципно същата както на стандартния 12-рамков Дадан-Блатов кошер, с тази разлика че лежакът няма магазин. Височината и широчината на лежака съвпадат с тези на плодника на Дадан-Блатовият кошер (вътр. размери 450/335 мм). Разликата е в дължината на кошера (вътр. дължина 667 мм). При кошера лежак се работи с Дадан-Блатовата плодникова рамка (435/300 мм). Особеност на лежака е, че входът при дъното е по цялата дължина на кошера, като широчината му се регулира с плъзгащи затварачи. При някои кошери входовете при дъното може да са два – ляв и десен. Освен долните входове лежакът има и два горни входа, които се използват при зимуване, при работа с помощно семейство, работа със запасна майка и др. Устройството на кошера, както и сравнително голямата му дължина, позволяват той да се раздели с преградна дъска и в него да се настанят две семейства. При нужда лежакът, подобно на Дадан-Блатовият кошер, може да се комплектува с магазин за 18 рамки (който е много тежък), или с два магазина за по 9 рамки. взето от http://pchelite.info/

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375