Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?
Bulgarian English Russian
Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Кога пчелното семейство си отглежда само майка? • при изпадане в роево състояние; • при самосмяна на старата и негодна пчелна майка; • при загуба или отнемане на пчелната майката. При изпадане в роевото състояние, пчелните семейства залагат до 15-30 роеви маточници в продължение на няколко дни. Тези маточници се залагат по страничните и по долния край на питите. Там има достатъчно място и затова маточниците са едри и правилно изградени. Тъй като ларвите се хранят обилно с висококачествено пчелно млечице, от тях се излюпват добре развити и тежки майки с добра яйценосна способност.

Тези майки се използват широко в пчеларската практика особено, ако произхождат от семейства, които са най-продуктивни и с ценни наследствени качества. За да доузреят маточниците и да не се допусне излизането на първия рой, старата майка на семейството се отнема веднага след запечатването на първите маточници или нейните крила се подрязват. Зрелите маточници се изрязват внимателно с част от питата 1-2 дни преди излюпването на майките. Те се слагат внимателно в нуклеусите или отводките за излюпване и оплождане. Тези маточници могат да се сложат и в нормалните семейства със стара майка, като те трябва да са осиротени в предишния ден. Избират се най-едрите маточници, а лошите се унищожават. На семейството се оставя един маточник. Трябва да се знае, че ройливостта до голяма степен е наследствено качество. Роенето е нежелателно и затова някои пчелари принуждават отделни неройливи високопродуктивни семейства да заложат роеви маточници. От ранна пролет на тези семейства се създават най-добри условия за развитие. След като изпълнят плодника с пчели и пило те не разширяват, а гнездата им се стесняват на 8-9 пити предимно със зряло люпещо се пило. Така те бързо изпадат в роево състояние и залагат маточници. Тогава се подрязва в долния край една нова пита с пило от средата на гнездото. В долната част пчелите залагат маточници, в които майката снася оплодени яйца. Пчелите изграждат маточниците и ги запечатват. Предлагаме Ви интересния опит на Тодор Янакиев, пчелар от с. Долни Цибър, Врачанско. Той използва принудително изпадналите в роево състояние семейства за отглеждане на роеви майки и за размножаване. След прецъфтяването на акацията принуждава няколко най-силни и високопродуктивни семейства да заложат роеви маточници. Той не им връща магазините, а стеснява гнездата им.

След запечатването на маточниците отнема майките на роевите семейства. Щом маточниците узреят, той разделя всяко от тези семейства на две. По обяд пренася половината от питите с пчелите, пилото, маточниците и меда в празен кошер, който поставя до пълния. След това раздалечава по малко и двата кошера. Така в тях се разпределят по равно и летящите пчели. На другия ден отново по същия начин разделя всяко едно от образуваните две семейства. През следващите дни той подсилва новообразуваните семейства се с по 1-2 пити със зряло пило заедно с пчелите, като ги взема от други силни семейства. Тези пити ги събира предварително в празни кошери. Там те престояват 2-3 дни. пчелите разбират, че са осиротели. След това се преместват в новообразуваните семейства, без опасност да унищожат маточниците. По този начин от едно основно пчеларят създава още три нови биологично пълноценни семейства отводки с разновъзрастни пчели и зрели маточници. От маточниците се излюпват и се оплождат млади роеви майки. Част от племенните маточници той веднага придава в нуклеуси. След оплождането на майките всяка година към края на цъфтежа на слънчогледа Тодор Янакиев сменя 50% от майките в пчелина си. При самосмяна на старата (над 2 години) или дефектна майка пчелите изграждат от една до 2-3 маточни килийки. Пчелите принуждават майката да снесе по едно яйце в тях. Тъй като маточниците са малко на брой, то личинките в тях получават голямо количество млечице. Трябва да се знае, че в тези маточници се отглеждат много добре развити майки с голям брой яйчни тръбици. Майките отгледани при самосмяна (тиха смяна) имат висока яйценосност. Те могат да се използват от пчеларите, ако произхождат от високопродуктивни семейства. След като узреят маточниците (пчелите обелват върха им) те се изрязват внимателно с част от питата и се използват според нуждата на пчеларя. На семейството се оставя един маточник. Тъй като майките получени от самосмяна доближават по качества „роевите”, повечето пчелари принуждават пчелите да заложат маточници като: • подрязват двете крила на майката до основата; • подрязват лапката на едното предно и на другото средно краче. Понякога пчелите не залагат маточници за самосмяна и осакатената майка може да загине през зимата. Когато семейството по една или друга причина загуби своята майка, пчелите в продължение на 4-5 дни залагат 10-20 свищеви маточника. Те разширяват работническите килийки, в които има снесени оплодени яйца или тридневни личинки.

В повечето случаи излюпените от тези маточници майки са дребни и недоразвити, с малък брой яйчни тръбички и със слаба яйценосност. Трябва да се знае, че пчелите се стремят да сменят тези майки още същата или на следващата година. Тези маточници могат да се използват при крайна нужда, и то ако семейството е високопродуктивно. Пчеларите трябва да знаят, че първите запечатани маточници се унищожават, защото те са заложени на най-възрастните личинки. Предпочитат се по-късно заложените свищеви маточници, защото ларвите в тях са били по-млади от другите. Тези майки трябва да се сменят с нови висококачествени при първа възможност. Източник: Agrosaveti.com

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375