Канибализъм при пчелите
Bulgarian English Russian
Канибализъм при пчелите
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Канибализъм по Време на пролетното развитие Канибализмът при пчелите е често явление, ако атмосферните условия не са стабилни. Това явление е особено подчертано в ранна пролет, когато в един ден може да се сменят и четири­те годишни времена. Проблемът настъпва, когато след период на хубаво и топло време настъпи захладняване и пчелите не могат да общуват с приро­дата. През периода на топлото време пчелите са развили бързо своето пило, благодарение на щедростта на приро­дата. Ако се случи да настъпи рязко захлаждане, наедрялото пило остава без нужното количество вода за нор­мално развитие. Тези периоди може да траят 7 - 10 дни, а и повече. При не­достиг на вода, тъй като в студеното време не могат да посещават поилка­та, пчелите изяждат една част от пило­то, за да нахранят друга част от него. Това са моменти в пролетното развитие на пчелните семейства, кои­то всеки опитен пчелар трябва да забележи и, естествено, да отстрани.

За да се развиват нормално пчелните семейства, не са достатъчни само резервите от мед и полен, а е необходи­ма и вода. Коментирайки споменатия проблем, много пчелари стигат до заключението, че пчелните семейства са се развивали много добре и са имали много пило, но поради промяна на времето - ту хладно, ту топло - пи­лото е намаляло чувствително. Резул­татът от този, непознат за някои, проблем е появата на канибализъм в пчелното семейство. Предотвратява­нето на това явление може най-прос­то да се реши по следния начин: сип­вайте сироп 1:1 В дните, когато след силен и студен Вятър или захлаждане, пчелите не са били В състояние да на­бавят необходимото количество во­да. Препоръката е подхранването, т. е. поенето на пчелите, да се прави в най-топлата част от деня. Това са много важни моменти за развитие на пчелните семейства в пролетния пе­риод преди настъпване на пашата. Канибализъм при пчелите по време на лятната паша Канибализъм при пчелите може да се появи и по време на лятната паша, особено на липовата. Миналите годи­ни липата добре пълнеше кошерите и радваше пчеларите, които возеха ко­шерите си на фрушка гора. Изключе­ние прави 2002 година, когато липата измръзна в ранна вегетация и същата година изобщо не цъфна, така че закарването на липова паша беше безс­мислено. Много нарядко имаше годи­ни, когато липата цъфтеше буйно, но не отделяше нектар.

Тези години бяха твърде опасни за пчеларите, които наглеждаха своите пчели на фрушка гора само отвреме навреме и заради това нямаха информация, че липата не отделя нектар. В отрязъка от вре­ме, когато цъфти липата, няма нито едно друго медоносно растение, кое­то може да осигури съществуването на пчелното семейство. В случая, когато липата не отделя нектар, поради липсата на принос, пчелите започват да ядът част от пило­то, за да нахранят друга част от него. Трагедията канибализъм нараст­ва до такива размери, че пчелите за­почват да ядат и по-младото затво­рено пило. Последиците са много сериозни, защото такива пчели трудно се опра­вят и навлизат слаби в зимата. Интересно явление е, че пчелите, даже в моментите, когато заради гла­да са принудени да изяждат собственото си пило, не докосват запасите от запечатан мед. Канибализъм при пчелите по време на превозването на ново място При превозване на пчелите, пора­ди недостатъчната вентилация и зат­ворените за продължително време пчели в кошерите, неизбежно се сти­га до поява на канибализъм. Отделни пчелари споделят своя опит, че с пре­насянето на пчелите на друго място се елиминира роевият нагон. Роевият нагон не е елиминиран, защото ново­то място допада много на пчелите, а защото по време на пренасянето е възникнал канибализъм, вследствие на който пчелите са изяли цяла генерация пило. И затова няма роене. По време на превозването е препоръчително вентилацията да се намира на дъното на кошера (метална мрежа), а не в горната част, както е прието. Когато преместим от мястото му затворен кошер, поради безпокойството, пчелите моментално се струпват в горната част на кошера и по такъв начин често затварят напълно притока на въздух. В момента, когато се затвори входът, пчелното семейство изпитва стрес. То е навикнало, че точно от това място в гнездото идва свеж въздух и, в моментния си стрес, не знае как да използва нито един друг отвор. В резултат на неадекватната вентилация по време на превозването, се стига до т. нар. тих канибализъм, който пчеларят дори не може да забележи.

Пчелното семейство, което се превозва с отворен вход, не преживява нито стрес, нито неблагоприятна ситуация по време на пътуването. Такъв вид преместване на пчели изисква голям опит и, естествено, голяма отговорност от пчеларя. Взето от сп. „Пчелар"-Белград

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375