Пчеларска ферма Костови
Bulgarian English Russian
Пчеларска ферма Костови
Рейтинг
УжаснаОтлична 

                                                                     

Отглеждането на пчели в пчеларска ферма Костови започва през 1996 година сьс закупуване на 6 отводки.През пьрвите години Теодор Костов купува употребявани празни кошери и и на четвьртата година пчелните семейства стават 50. В края на сезон 2013г са зазимени 520 пчелни семейства разположени на три пчелина. Пчелините са разположени в район включен в НАТУРА2000.

                                                                                                

В радиус от 5км има почти всички медоносни растения, които имат практическа стойност за пчеларството. Добива се мед от акация, гледичия, аморфа, липа и букет. От пет години в стопанството се добива голямо количество пчелен прашец който е с изключително добри вкусови качества.


След четиригодишен преходен период през 2013г фермата получава сертификат за сьответствие вьв врьзка с регламент на Сьвета (EO) 834/2007.  Работи се класически ДБ - 12- рамков и ЛР с подложка- така на практика почти всички кошери са оборудвани с ДБ плодникова рамка а за медови корпус според силата на семейството се ползват магазини или корпуси ЛР. Предвижда се изграждането на нов пчелин през 2014г с капацитет около 250 семейства и оплоден пчелин с около 200 майкоместа.

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375